Quận 11: Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội

Thứ hai - 27/11/2023 02:53    Đã xem: 55

(WEBQUAN11) – Ngày 23/11, Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Hội nghị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tham dự có các ông bà: bà Quách Thị Liên Hai, Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính Ban Dân vận Thành ủy; ông Trần Hữu Nghĩa, Phó Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11; ông Nguyễn Trần Bình, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11; ông Trần Thúc Chương, Phó Chủ tịch UBND Quận 11; ông Đào Thanh Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11; bà Nguyễn Thị Mai Trang, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 11; ông Nguyễn Hải Vân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.    

tkQD217 (2)
Ảnh: Trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Báo cáo với hội nghị, bà Nguyễn Thị Mai Trang, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy đánh giá: “Trong 10 năm qua, Ủy ban nhân dân Quận đã chủ động phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trên địa bàn Quận triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cụ thể, về nội dung giám sát, Ủy ban nhân dân Quận đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận tập trung thực hiện giám sát một số nội dung theo các chương trình giám sát của Thành phố và nội dung giám sát theo yêu cầu thực tế của địa phương. Trong 10 năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Quận và 16 phường đã thành lập 721 đoàn giám sát, tổ chức giám sát 461 cuộc, với nhiều nội dung, nhiều lĩnh vực như: Công tác giảm nghèo, chăm lo cho đối tượng chính sách; chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn; việc tổ chức nuôi dạy trẻ mầm non từ 06 tháng tuổi đến dưới 12 tháng tuổi ở các trường công lập và ngoài công lập; giám sát công tác tuyển sinh và các khoản thu đầu năm học; việc thực hiện chính sách hỗ trợ và tổ chức tạm cư, tái định cư đối với các hộ dân có nhà - đất diện giải tỏa, thu hồi tại một số dự án trên địa bàn Quận; việc chấp hành pháp luật trên lĩnh vực trật tự xây dựng; việc chấp hành và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống, siêu thị, các cơ sở chế biến kinh doanh thực phẩm và một số trường trên địa bàn; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh của nhân dân; việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân; giám sát kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của HĐND Thành phố; giám sát thực hiện cải cách hành chính, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao gắn với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”; giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy các phường trong việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Nhân dân giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030” của Ban Thường vụ Thành ủy;… Đối với hoạt động phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, qua 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218- QĐ/TW, Ủy ban nhân dân Quận đã phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Quận, phường tổ chức thực hiện 464 cuộc họp góp ý các dự thảo về chương trình, kế hoạch của tổ chức Đảng cùng cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức 66 buổi hội nghị góp ý xây dựng chính quyền với 174 ý kiến góp ý; tham gia các hội nghị góp ý các dự án luật, pháp lệnh có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, như: Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi);  Bộ luật hình sự (sửa đổi); Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); Luật tố tụng hành chính (sửa đổi); Luật tạm giam, tạm giữ, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở…”

tkQD217 (3)
Ảnh: Trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Phát biểu với hội nghị, ông Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy đánh giá cao kết quả giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các kiến nghị, kết luận của các đoàn giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn; qua đó đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận là các tổ chức chính trị - xã hội Quận đã phát huy được vai trò chủ động, tiên phong trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thành viên, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình trong hoạt động giám sát.

tkQD217 (1)
Ảnh: Trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ông Trương Quốc Lâm lưu ý thêm: “Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận luôn lắng nghe những ý kiến tham gia, phản biện, góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và xem đây là một kênh thông tin quan trọng, cần thiết giúp Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận khi xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Do đó, để công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đạt hiệu quả trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị cấp ủy Đảng và chính quyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Quyết định 217/QĐ-TW, Quyết định 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội theo quy định. Đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần phát huy tốt nhất vai trò và huy động trí tuệ của thành viên Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các nhân sĩ, trí thức, các giới, dân tộc, tôn giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia, đoàn viên, hội viên và sự ủng hộ của Nhân dân. Kịp thời kết luận, kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội gửi đến cơ quan, cá nhân có trách nhiệm và theo dõi, đôn đốc chặt chẽ việc giải quyết, trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo đúng quy định”.
Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 đã có Quyết định khen thưởng cho 29 tập thể và 08 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

 

Tác giả: Mỹ Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

slide_right
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây