Danh bạ cơ quan, đơn vị Quận 11

 
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM QUẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
 
Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 236 - 236A Thái Phiên, Phường 8 38.582.651 mttq.q11@tphcm.gov.vn
Liên đoàn Lao động quận  622 Lạc Long Quân, Phường 5 39.748.607 ldld.q11@tphcm.gov.vn
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 236 - 236A Thái Phiên, Phường 8 39.633.290 hlhpn.q11@tphcm.gov.vn
Quận đoàn 284 Lãnh Binh Thăng, Phường 11 39.628.758 quandoan.q11@tphcm.gov.vn
Hội Cựu chiến binh        284A Minh Phụng, Phường 02 39.634.625 hccb.q11@tphcm.gov.vn
Hội Chữ thập đỏ 531 Minh Phụng, Phường 10 38.587.850 hctd.q11@tphcm.gov.vn
Hội Khuyến học 236 - 236A Thái Phiên, Phường 8 36.021.140 hkh.q11@tphcm.gov.vn
Hội Luật gia                  236 - 236A Thái Phiên, Phường 8 39.636.936  
Hội Doanh nghiệp        236 - 236A Thái Phiên, Phường 8 39.636.836  
Hội Cựu Thanh niên xung phong 236 - 236A Thái Phiên, Phường 8 39.621.948  
CLB Truyền thống Kháng chiến 236 - 236A Thái Phiên, Phường 8 35.003.722  

 
 
CÁC TRUNG TÂM
 
 Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email
Trung tâm Văn hóa - Thể thao 179AB-CD Bình Thới, Phường 09
(Cơ sở 1)
39.633.798
39.630.704
39.627.749
ttvh.q11@tphcm.gov.vn
tttdtt.q11@tphcm.gov.vn
283 Lãnh Binh Thăng, Phường 08
(Cơ sở 2)
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên                                            445/2 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11 - ttgdnngdtx.q11@tphcm.gov.vn
Trung tâm Y tế 72 đường số 5 Cư xá Bình Thới, Phường 08 38.587.259 ttyt.q11@tphcm.gov.vn
Bệnh viện quận 72 đường số 5 Cư xá Bình Thới, Phường 08 39.650.199 bv.q11@tphcm.gov.vn
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 268 Bình Thới, Phường 10 38.588.723  
Nhà Thiếu nhi quận 284 Lãnh Binh Thăng, Phường 11 39.628.758 ntn.q11@tphcm.gov.vn
 
 
 
CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ
 
Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email
Văn phòng HĐND - UBND quận 270 Bình Thới, Phường 10 39.634.490 q11@tphcm.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế hoạch 270 Bình Thới, Phường 10 38.582.613 tckh.q11@tphcm.gov.vn
Phòng Kinh tế 270 Bình Thới, Phường 10 39.633.349
39.633.350
kinhte.q11@tphcm.gov.vn
Chi cục Thống kê 270 Bình Thới, Phường 10 39.637.841 thongke.q11@tphcm.gov.vn
Phòng Nội vụ 270 Bình Thới, Phường 10 39.633.727
39.630.597
noivu.q11@tphcm.gov.vn
Phòng Tư pháp 270 Bình Thới, Phường 10 38.581.085 tuphap.q11@tphcm.gov.vn
Thanh tra quận 270 Bình Thới, Phường 10 39.634.699 thanhtra.q11@tphcm.gov.vn
Phòng Quản lý đô thị 270 Bình Thới, Phường 10 38.587.536 qldt.q11@tphcm.gov.vn
Phòng Tài nguyên và Môi trường 270 Bình Thới, Phường 10 39.635.805 tnmt.q11@tphcm.gov.vn
Thanh tra Xây dựng 270 Bình Thới, Phường 10 22.152.212 ttxd.q11@tphcm.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo 714-716 Hồng Bàng, Phường 01 39.609.921 giaoduc.q11@tphcm.gov.vn
Phòng Văn hóa & Thông tin 270 Bình Thới, Phường 10 38.581.320
38.587.544
vhtttt.q11@tphcm.gov.vn
Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội 270 Bình Thới, Phường 10 38.587.550 ldtbxh.q11@tphcm.gov.vn
Phòng Y tế 270 Bình Thới, Phường 10 39.632.019 yte.q11@tphcm.gov.vn
Ban Quản lý đầu tư Xây dựng công trình 462CD Minh Phụng, Phường 09 39.635.270
39.635.269
bqlda.q11@tphcm.gov.vn
Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng 179H Bình Thới, Phường 09 38.583.190
38.583.191
bbtgpmb.q11@tphcm.gov.vn
Ban Quản lý chợ Thiếc Phó Cơ Điều, Phường 06 38.556.641 bqlcthiec.q11@tphcm.gov.vn
Ban Quản lý chợ Phú Thọ 124 Lãnh Binh Thăng, Phường 13 38.580.378 bqlcptho.q11@tphcm.gov.vn
Ban Quản lý chợ Bình Thới 377/53 Minh Phụng, Phường 10 39.634.365 bqlcbthoi.q11@tphcm.gov.vn
Kho bạc Nhà nước quận 343 Lãnh Binh Thăng, Phường 09 39.622.782 khobac.q11@tphcm.gov.vn
Chi cục Thuế quận 270 Bình Thới, Phường 10 39.630.585 cct.q11@tphcm.gov.vn
Bảo hiểm Xã hội quận 5-7 Hàn Hải Nguyên, Phường 02 39.630.620 bhxh.q11@tphcm.gov.vn
Công ty TNHH Một thành viên DVCI 12 đường số 2 Cư xá Lữ Gia, Phường 15 38.662.086 dvci.q11@tphcm.gov.vn
Đội Quản lý thị trường 11B 101A-103 Lạc Long Quân, Phường 03 38.581.185 dqltt.q11@tphcm.gov.vn
Trạm Thú y quận 337A Minh Phụng, Phường 02 39.606.929
39.696.204
 
Công an quận 272 Bình Thới, Phường 10 39.634.720  
Ban chỉ huy Quân sự quận 283 Lý Thường Kiệt, Phường 15 38.688.993  
Viện Kiểm sát nhân dân quận 652 Hồng Bàng, Phường 16 39.609.128 q11.vksnd@tphcm.gov.vn
Tòa án nhân dân quận 172 Ông Ích Khiêm, Phường 05 39.744.268 tand.q11@tphcm.gov.vn
Chi cục Thi hành án dân sự quận 1309 đường 3/2, Phường 16 38.587.537 thads.q11@tphcm.gov.vn


 
KHỐI PHƯỜNG
 
Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại Email
Ủy ban nhân dân phường 01 36B/41-47 đường 762 Hồng Bàng, Phường 01 39.606.273 p1.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 01 762A Hồng Bàng 39.606.721  
Ban chỉ huy quân sự phường 01 36C/36 đường 762 Hồng Bàng 39.606.880  
 
Ủy ban nhân dân phường 02 318B-C Minh Phụng, Phường 02 38.583.301 p2.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 02 259 Minh Phụng 39.632.958  
Ban chỉ huy quân sự phường 02 241 Hàn Hải Nguyên 39.606.683  
 
Ủy ban nhân dân phường 03 161B/2B-C-D Lạc Long Quân, Phường 03 39.633.936
39.632.928
p3.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 03 117 Lạc Long Quân 39.633.652  
Ban chỉ huy quân sự phường 03 161B/2B-C-D Lạc Long Quân, Phường 03 39.633.390  
 
Ủy ban nhân dân phường 04 139B Thuận Kiều, Phường 04 38.552.742 p4.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 04 218 Dương Tử Giang Phường 04 38.552.570  
Ban chỉ huy quân sự phường 04 155 Tạ Uyên Phường 04 38.560.075  
       
Ủy ban nhân dân phường 05 347 Lạc Long Quân, Phường 05 38.600.988-39.741.940 p5.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 05 148 Ông Ích Khiêm Phường 045 38.652.199  
Ban chỉ huy quân sự phường 05 347 Lạc Long Quân Phường 0 38.652.945  
       
Ủy ban nhân dân phường 06 59 Lê Đại Hành, Phường 06 38.558.982 p6.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 06 190 Phó Cơ Điều Phường 06 38.553.998  
Ban chỉ huy quân sự phường 06 59 Lê Đại Hành Phường 06 38.564.614  
       
Ủy ban nhân dân phường 7 183A Lý Nam Đế, Phường 7 38.553.805 p7.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 7 152 Lê Đại Hành Phường 7 38.554.667  
Ban chỉ huy quân sự phường 7 183A Lý Nam Đế Phường 7 38.556.307  
 
Ủy ban nhân dân phường 8 204-206 Thái Phiên, Phường 8 39.630.880 p8.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 8 115/61/2-4 Dương Đình Nghệ Phường 8 39.634.409  
Ban chỉ huy quân sự phường 8 94A Dương Đình Nghệ Phường 8 38.580.759  
 
Ủy ban nhân dân phường 9 462C-D Minh Phụng, Phường 9 38.582.332 p9.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 9 179Bình Thới Phường 9 38.587.921  
Ban chỉ huy quân sự phường 9 181/31/17B Bình Thới 38.581.049  
 
Ủy ban nhân dân phường 10 503-505 Minh Phụng, Phường 10 38.583.582 p10.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 10 561 Minh Phụng Phường 10 39.633.938  
Ban chỉ huy quân sự phường 10 180/12D Lạc Long Quân Phường 10 39.633.846  
 
Ủy ban nhân dân phường 11 33-35 Bình Thới, Phường 11 39.628.899 p11.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 11 133A Bình Thới Phường 11 39.629.783  
Ban chỉ huy quân sự phường 11 351/4A Lê Đại Hành Phường 11 39.627.101  
 
Ủy ban nhân dân phường 12 1168đường 3/ 2, Phường 12 39.627.275 p12.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 12 1168E đường 3/2 Phường 12 39.627.719  
Ban chỉ huy quân sự phường 12 41 Huyền Toại Phường 12 39.627.805  
 
Ủy ban nhân dân phường 13 233 Lê Đại Hành, Phường 13 39.627.139 p13.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 13 223 Lê Đại Hành Phường 13 39.628.722  
Ban chỉ huy quân sự phường 13 349/161 Lê Đại Hành Phường 13 38.580.281  
 
Ủy ban nhân dân phường 14 72 Bình Thới, Phường 14 38.655.916 p14.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 14 170 Bình Thới Phường 14 38.654.941  
Ban chỉ huy quân sự phường 14 72C Bình Thới Phường 14 38.652.831  
 
Ủy ban nhân dân phường 15 76-78 đường số 3 Cư xá Lữ Gia, Phường 15 38.651.134 p15.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 15 299/2/9 Lý Thường Kiệt Phường 15 38.654.772  
Ban chỉ huy quân sự phường 15 Số 9 đường 52 Cư xá Lữ Gia Phường 15 38.652.621  
 
Ủy ban nhân dân phường 16 2/2D Lò Siêu, Phường 16 39.692.912 p16.q11@tphcm.gov.vn
Công an phường 16 1421 đường 3/2 Phường 16 39.691.584  
Ban chỉ huy quân sự phường 16 118 Lò Siêu Phường 16 39.692.893  

 
 KHỐI TRƯỜNG MẦM NON
 
Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
Trường Mầm non quận 11 279 Lãnh Binh Thăng, Phường 08 38.587.074
38.584.197
Trường Mầm non 1 8/79 Tân Hóa, Phường 01 39.609.301
Trường Mầm non 2 286/1 Minh Phụng, Phường 02 35.012.653
39.619.653
38.585.328
Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3 247/36/1 Lạc Long Quân, Phường 03 39.633.801
39.630.568
Trường Mầm non 4 876 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04 22.298.103
Trường Mầm non 5 423/34 Lạc Long Quân, Phường 05 38.653.594
Trường Mầm non 6 82 Trần Quý, Phường 06 38.564.613
Trường Mẫu giáo Sơn ca 7 102-104 Lê Đại Hành, Phường 07 38.550.937
Trường Mầm non 8       234 Thái Phiên, Phường 08 38.585.799
Trường Mẫu giáo Sơn ca 9 181/31/7 Bình Thới, Phường 09 39.633.840
Trường Mầm non 10 240 Lạc Long Quân, Phường 10 39.633.557
39.634.953
Trường Mẫu giáo Sơn ca 11 145 Lê Thị Bạch Cát, Phường 11 39.627.668
Trường Mẫu giáo Sơn ca 12 196-198 Tuệ Tĩnh, Phường 12 39.628.581
Trường Mầm non 13 227 Lê Đại Hành, Phường 13 38.580.184
Trường Mầm non 14       86 đường 100 Bình Thới, Phường 14 38.619.532
Trường Mầm non 15 297/3 Lý Thường Kiệt, Phường 15 38.688.146
38.688.988
Trường Mầm non Sơn ca 16      269/29 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16 39.692.931
 
 
KHỐI TRƯỜNG TIỂU HỌC
 
Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
Trường tiểu học Hưng Việt 135 Lạc Long Quân, Phường 01 39.690.339
Trường Nguyễn Thi 1484 đường 3 tháng 2, Phường 02 39.694.265
Trường Phạm Văn Hai 888-890 Nguyễn Chí Thanh, Phường 04 38.552.845
Trường Trần Văn Ơn 612 Lạc Long Quân, Phường 05 39.742.366
Trường Hòa Bình 66 Hòa Bình, Phường 05 39.730.927
Trường Âu Cơ 60B Trần Quý, Phường 06 38.559.127
Trường Đề Thám 10 Lê Đại Hành, Phường 07 38.552.401
Trường Lạc Long Quân 255 Lò Siêu, Phường 8 39.627.712
Trường Hàn Hải Nguyên 137-139 Thái Phiên, Phường 9 39.633.345
Trường Thái Phiên 393BC Minh Phụng, Phường 10 39.633.481
Trường Nguyễn Bá Ngọc 395/9G Minh Phụng, Phường 10 39.635.628
Trường Phùng Hưng 250 Lạc Long Quân, Phường 10 39.633.691
Trường Quyết Thắng 391 Cư xá Lê Đại Hành, Phường 11 39.627.774
Trường Phú Thọ 322 Tôn Thất Hiệp, Phường 12 39.627.684
Trường Đại Thành 79/22 Âu Cơ, Phường 14 38.654.813
Trường Trưng Trắc 160 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 15 38.656.250
Trường Nguyễn Thị Nhỏ Số 01, đường nội bộ C khu chung cư Phú Thọ, Phường 15 38.656.250
Trường Lê Đình Chinh 203 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16 39.694.702
 
  
 
KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
Trường Lê Anh Xuân 40 đường 762 Hồng Bàng, Phường 01 39.631.619
Trường Nguyễn Văn Phú 616B/112 Lạc Long Quân, Phường 03 39.631.583
Trường Nguyễn Huệ 429/9 Lạc Long Quân, Phường 05 38.650.441
38.603.911
Trường Lê Quý Đôn 343D Lạc Long Quân, Phường 05 38.619.531
38.619.533
Trường Nguyễn Minh Hoàng 185/2 Lý Thường Kiệt, Phường 07 38.550.026
Trường Chu Văn An 01 Dương Đình Nghệ, Phường 08 38.581.110
Trường Phú Thọ 1122 đường 3/2, Phường 12 39.628.889
Trường Lũ Gia 52/1A Cư xá Lữ Gia, Phường 15 38.650.427
Trường Hậu Giang 8 Lò Siêu, Phường 16 39.690.427
 
 
 
KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
 
Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
Trường Trần Quang Khải 343D Lạc long Quân, Phường 05 39.752.307
39.753.997
Trường Nguyễn Hiền 3 Dương Đình Nghệ, Phường 08 39.627.626
Trường Nam Kỳ Khởi Nghĩa 269/8 Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 16 39.692.022
39.609.682
 
 
KHỐI TRƯỜNG, TRUNG TÂM
 
Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại
Trường Giáo dục chuyên biệt 15/5 6/11 đường số 3, Cư xá Lữ Gia, Phường 15 38.638.254
Trường Bồi dưỡng Giáo dục 269/11 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16 39.609.941
22.154.550

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây