SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
8
6
0
7
Tin tức sự kiện 26 Tháng Hai 2023 8:40:00 SA

Quận 11: Quan tâm đẩy mạnh các hoạt động trong công tác dân tộc

Sáng ngày 24/2, UBND Quận 11 đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác Dân tộc năm 2023. Tham dự có các ông bà: ông Trần Chí Vỹ, Trưởng Phòng Chính sách Ban Dân tộc Thành phố; bà Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND quận 11.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Phương Thảo, Phó Chánh Văn phòng UBND Quận đã triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác Dân tộc năm 2023. Theo đó, có 12 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, cụ thể như: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); vận động cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy về cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch, xanh và thân thiện với môi trường”; đồng thời thực hiện theo các nội dung chỉ đạo của Ban Dân tộc Thành phố; Phối hợp Ban Dân tộc Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước về dân tộc, chính sách dân tộc giúp đồng bào các dân tộc nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường công tác nắm tình hình dư luận xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số và giải quyết kịp thời những vấn đề đồng bào dân tộc quan tâm; Tiếp tục rà soát đưa ra, bổ sung danh sách và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng dẫn của Ban Dân tộc Thành phố...

 

Ảnh: Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND Quận 11 phát biểu kết luận tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Trần Chí Vỹ, Trưởng Phòng Chính sách Ban Dân tộc Thành phố biểu dương đơn vị Quận 11 là đơn vị đi đầu trong công tác đổi mới hình thức triển khai thực hiện các công tác trọng tâm trong công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố. Ông Trần Chí Vỹ nhấn mạnh, “để công tác dân tộc trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả cao là nhờ đóng góp tích cực của các địa phương có đông đồng bào dân tộc và sự quan tâm tạo điều kiện cho các hoạt động công tác dân tộc đạt hiệu quả, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của đơn vị Quận 11”. Ông Trần Chí Vỹ mong muốn thời gian tới, quận sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc thực hiện chương trình giảm nghèo đối với công tác chăm lo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số.

 

 

Ảnh: UBND Quận, Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11 ký kết liên tịch phối hợp hoạt động về công tác dân tộc giai đoạn 2022-2025

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Trần Thị Bích Trâm, Phó Chủ tịch UBND quận 11 nhấn mạnh, “trên cơ sở các đầu việc đã đề ra, các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ cụ thể, chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch, nội dung công tác dân tộc năm 2023; đặc biệt là cần tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và UBND 16 phường trong công tác quản lý nhà nước về dân tộc”. Bà Trần Thị Bích Trâm lưu ý Ủy ban nhân dân 16 phường tiếp tục quan tâm đến nhân sự làm công tác dân tộc, tạo điều kiện làm việc ổn định; thường xuyên theo dõi nắm tình hình tâm tư nguyện vọng, thông tin, phản ánh tình hình dư luận xã hội trong đồng bào dân tộc thiểu số thông qua người có uy tín, lực lượng nòng cốt tại địa phương; thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định. Đặc biệt là cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng ít nhất 02 mô hình có tính mới, áp dụng hiệu quả và có thể nhân rộng trong việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực công tác dân tộc ở địa phương.

 

Ảnh: Văn phòng UBND Quận ký kết phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận về công tác dân tộc giai đoạn 2022-2025

Dịp này, UBND Quận, Ban Dân vận Quận ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 11 đã ký kết liên tịch phối hợp hoạt động về công tác dân tộc. Đồng thời, Văn phòng UBND Quận đã ký kết phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận về công tác dân tộc giai đoạn 2022-2025.

BTQ11

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 233    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA