SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
0
7
3
4
Tin tức sự kiện 17 Tháng Giêng 2023 3:40:00 CH

Tổng quan Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022


 

Năm 2022 với chủ đề “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”, UBND Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của quận trong năm 2022 đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm được tập trung triển khai đầy đủ, kết quả thực hiện 13 chỉ tiêu cơ bản hoàn thành. Cụ thể như sau:

Về kinh tế:

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2020) ước cả năm 2022 đạt 10.873 tỷ đồng, tăng 8,14% so với năm 2021. Doanh thu thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh 2020) ước thực hiện cả năm 2022 đạt 118.895 tỷ đồng, tăng 27,02% so với năm 2021. Tình hình kinh tế trên địa bàn Quận phục hồi khá tích cực, tạo đà tâm lý và tin tưởng của người dân và doanh nghiệp.

Về ngân sách nhà nước:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện là 1.300,4 tỷ đồng, đạt 127,37% (1.300,4/1021 tỷ đồng) dự toán pháp lệnh năm 2022; đạt 148,31% so với năm 2021. Trong đó, số thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là 739,7 tỷ đồng đạt tỷ lệ 134,01% dự toán pháp lệnh năm 2022; đạt 164,01% so với năm 2021.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường:

Tập trung rà soát, đánh giá tính khả thi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các công trình, dự án trọng điểm để tiếp tục thực hiện một số công trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước và đưa các công trình phù hợp, có tính khả thi cao thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025 theo thứ tự ưu tiên. Về công tác cấp phép xây dựng, đã cấp 2.525 giấy phép xây dựng, góp phần tăng diện tích nhà ở bình quân đầu người. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn Quận, trong đó, tập trung chấn chỉnh thực hiện chuyển biến có hiệu quả và giữ vững tình hình trật tự lòng lề đường, vỉa hè đối với 5 tuyến đường trọng điểm. Tiếp tục phát động các đợt thi đua thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch, xanh, và thân thiện môi trường”.

Về Giáo dục và đào tạo:

Đã chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện tốt chủ đề năm học 2022 “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh – Kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục – Tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo”. Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2022 - 2023, tổ chức khai giảng và dạy học gắn với tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dạy – học. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2022. Hiện tại trên địa bàn Quận đạt 303 phòng học/10.000 dân. Đang tiếp tục phấn đấu đạt 305 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học

Về Văn hóa thông tin:

Tổ chức tốt các hoạt tuyên truyền cổ động chính trị theo đúng quy định, với hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp phương thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin để thông tin đến nhanh, đầy đủ, có trọng tâm, dễ nắm bắt, thu hút sự quan tâm chú ý của nhân dân, từ đó phát huy được hiệu quả tuyên truyền đến đông đảo người dân. Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện chính trị được tổ chức tiết kiệm, ý nghĩa, đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Quận. Hoạt động thể dục thể thao cộng đồng tiếp tục mở rộng, với nhiều loại hình thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở địa bàn dân cư. Đặc biệt đã thành công Đại hội thể dục thể thao Quận cấp quận và cơ sở; đạt nhiều thành tích cao tại Đại hội thể dục thể thao Thành phố.

Về Công tác Y tế:

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, khôi phục các hoạt động khám chữa bệnh và đảm bảo chất lượng chăm sóc người bệnh.  Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em được chú trọng triển khai; các chương trình Y tế quốc gia được triển khai thực hiện hiệu quả. Tăng cường chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết; đồng thời, tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục. Nhìn chung, các chỉ tiêu về y tế đều đạt và vượt so với các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022.

Về Lao động, thương binh và xã hội:

Tập trung triển khai công tác giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, Phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao thu nhập, điều kiện và chất lượng cuộc sống của hộ nghèo. Triển khai các giải pháp hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững năm 2022 và Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội, chính sách cho người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Tính đến nay đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho 13.156 người (6.502 nữ), so với chỉ tiêu đạt tỷ lệ 109,63%, trong đó giới thiệu việc làm mới là 1.680 người (787 nữ) đạt tỷ lệ 140%.

Về An ninh trật tự:

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương trong năm 2022 tiếp tục giữ vững ổn định. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tăng cường tuyên truyền người dân bằng hình thức trực quan, sinh động các thông tin về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; hướng dẫn khai thông tin trực tuyến để cấp hộ chiếu phổ thông; hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký xe, cấp biển số xe trực tuyến. Triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030” và sơ kết thực hiện Kế hoạch chọn điểm, nhân rộng việc thực hiện “làm sạch” dữ liệu dân cư phục vụ Đề án 06 trên địa bàn Quận. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Bảo đảm lực lượng ứng trực kịp thời và phối hợp cùng Công an tuần tra canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, điều hòa giao thông và tuần tra trấn áp tội phạm góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Về Quân sự địa phương:

Đã hoàn thành các chỉ tiêu tuyển quân quốc phòng và công an theo Kế hoạch đề ra. Tổ chức thành công Hội thao Quốc phòng, thể dục thể thao Lực lượng vũ trang Quận 11 năm 2022 và các Hội nghị về công tác quốc phòng – an ninh. Tổ chức phối hợp với Công an Quận tổ chức diễn tập xử trí tình huống về an ninh trật tự kết hợp diễn tập phòng thủ cho các Phường 2, 8, 9, 12 đạt được mục tiêu đề ra, đảm bảo an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Về Công tác cải cách hành chính:

Công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ (thực hiện đột xuất và thường xuyên) tại một số đơn vị. Kịp thời ghi nhận, đôn đốc, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, nâng cao sự hài lòng của người dân. Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính, trong đó kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, truyền thông hỗ trợ cải cách hành chính, thủ tục hành chính như tuyên truyền bằng miệng, duy trì hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc cung cấp các tài liệu, tờ bướm, tổ chức phiên tòa giả định, video clip tuyên truyền và thường xuyên biên soạn tin đăng tại Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân quận nhằm đa dạng hóa phương thức truyền tải và tiếp cận. Kết quả tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước: tại Quận, đã có 5.364 lượt đánh giá thông qua hệ thống trang web đánh giá sự hài lòng, trong đó tỷ lệ hài lòng đạt 98,94%, bình thường đạt 0,48% và không hài lòng đạt 0,58%; tại 16 Phường, đã có 52.474 lượt đánh giá thông qua hệ thống trang web đánh giá sự hài lòng, trong đó tỷ lệ hài lòng đạt 99,90%, bình thường đạt 0,09% và không hài lòng đạt 0,01%.

Mỹ Hạnh

                                                                  


Số lượt người xem: 227    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA