SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
1
0
6
1
Tin tức sự kiện 20 Tháng Mười 2022 2:55:00 CH

Tăng cường cho vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn Quận 11


Từ nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), đến nay đã có hàng ngàn hộ vay vốn và sử dụng hiệu quả để phát triển kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, ổn định đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân.

Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm nhằm hỗ trợ và tạo việc làm cho người lao động và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đối tượng cho vay là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh) và người lao động. Hiện nay lãi suất cho vay là 7,92%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, mức vay 01 dự án tối đa là 02 tỷ đồng và không quá 100 triệu đồng cho 01 người lao động được tạo việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng.

Các hộ dân có nhu cầu vay vốn sẽ được Tổ tiết kiệm và vay vốn ở phường bình xét với sự tham gia của các hội, đoàn thể phường. Kết quả bình xét khi được Chủ tịch UBND phường nơi người vay vốn sinh sống ký xác nhận đủ điều kiện vay vốn sẽ được chuyển đến NHCSXH kiểm tra, quyết định cho vay. Các hồ sơ, thủ tục gọn nhẹ, tạo điều kiện tối đa để người dân được vay vốn.

 

Ảnh: Hộ vay nhận tiền vay chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại điểm giao dịch phường của NHCSXH quận Tân Phú và Quận 11

Dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn Quận 11 đến ngày 30/09/2022 là 134.765 triệu đồng (tăng 9.607 triệu đồng so với năm 2021). Trong năm qua, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã góp phần giúp cho trên hàng nghìn người lao động được tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao cuộc sống cho người lao động. Để đạt được kết quả đó, NHCSXH Quận Tân Phú và Quận 11 đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện tốt cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, thực hiện tốt việc thu hồi nợ, thu lãi tại các Điểm giao dịch phường theo định kỳ hàng tháng, nhờ đó nguồn vốn được thu hồi để cho các đối tượng vay vốn tiếp theo và nợ quá hạn không ngừng giảm.

Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm, bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác ủy thác sang NHCSXH Quận Tân Phú và Quận 11 để cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn quận. Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị, trong những năm qua, hàng nghìn lao động đã có việc làm, hàng trăm hộ gia đình đã phát triển kinh tế hiệu quả, hàng chục mô hình sản xuất kinh doanh đã thành “những điểm sáng” từ đồng vốn trong chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của NHCSXH, góp phần không nhỏ vào phát triển đời sống kinh tế - xã hội ở các phường.

Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đã trở thành đòn bẩy hỗ trợ người lao động mở rộng sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, phát triển các ngành nghề trên địa bàn quận.

BTQ

 

 


Số lượt người xem: 378    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA