SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
7
0
6
7
Tin tức sự kiện 02 Tháng Mười 2022 1:30:00 CH

Ngân hàng Chính sách xã hội quận tăng mức cho vay chương trình Học sinh sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng/HSSV

 


Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng chính sách đối với Học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, mức cho vay tối đa hiện nay là 4 triệu đồng/tháng/HSSV (tương ứng với mức vay là 40 triệu đồng/năm/HSSV). Như vậy, so với mức cho vay cũ đã áp dụng từ ngày 01/12/2019 thì mức cho vay tối đa mới đối với HSSV được tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV. Mức cho vay trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19/5/2022.

Quyết định sửa đổi khoản 2 Điều 2 về đối tượng được vay vốn như sau: HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng sau:

1. Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;

2. Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;

3. Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 9 về việc trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn. Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký trước ngày 19/5/2022 thì Ngân hàng Chính sách xã hội quận, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm được ghi trong hợp đồng đã ký.

Tính đến ngày 31/8/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội quận đã triển khai thực hiện cho vay chương trình học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 11 với tổng dư nợ đạt 8,96 tỷ đồng với trên 260 khách hàng được vay vốn. Việc nâng mức vốn vay để hỗ trợ cho HSSV trang trải chi phí học tập qua đó góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và bản thân HSSV, nâng cao trình độ dân trí là hết sức cần thiết.

Tín dụng chính sách cho đối tượng là học sinh sinh viên là chương trình tín dụng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc cả về kinh tế, chính trị và xã hội, tạo được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành, của cộng đồng xã hội, tạo sự gắn kết giữa kinh tế với xã hội trong công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Quận 11 nói riêng và góp phần tạo nguồn nhân lực có trình độ cho thành phố nói chung

BTQ11

 

 


Số lượt người xem: 371    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA