SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
8
6
8
1
Tin tức sự kiện 03 Tháng Mười 2022 8:30:00 SA

Phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận

 

Ngày 14/9 tại Trung tâm Chính trị Quận 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận phối hợp Phòng Tư pháp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận. Buổi tập huấn với sự tham dự của ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời là Báo cáo viên; ông Lâm Viên Đức, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và bà Hoàng Kim Chi, Trưởng Phòng Tư pháp quận.

nh: Ông Thạch Nghi Xuân, Phó Trưởng Ban Dân tộc - Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã phổ biển các nội dung tuyên truyền sâu rộng quan điểm, đường lối chiến lược của Đảng ta về đại đoàn kết dân tộc, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc, các chính sách pháp luật chung và chính sách Dân tộc trong giai đoạn mới, đến hơn 200 cán bộ Ban điều hành khu phố, tổ dân phố, các chi hội Đoàn thể khu phố là người dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 16 phường.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Qua buổi tập huấn nhằm vận động Nhân dân thường xuyên nâng cao cảnh giác trước mọi thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề Dân tộc, Tôn giáo, lợi dụng những khó khăn trong đời sống của Nhân dân để lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết Dân tộc.

Phòng Tư pháp

 

 


Số lượt người xem: 328    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA