SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
6
5
2
5
Tin tức sự kiện 12 Tháng Giêng 2022 9:00:00 SA

Hội nghị cán bộ, công chức Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 11 năm 2022

 

Vừa qua, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 với sự tham dự của ông Trần Thúc Chương, Phó Chủ tịch UBND quận; bà Trần Thị Bích Trâm, PCT UBND quận cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 11.


 

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe các báo cáo về công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân quận năm 2021 và định hướng công tác năm 2022; Báo cáo công tác tài chính công đoàn năm 2021 và dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022; nội dung phát động phong trào thi đua năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021; Nội dung cam kết trách nhiệm và giao ước thi đua về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn…

 

Ảnh: Chánh Văn phòng UBND quận Đinh Chí Thịnh trao đổi các nội dung về văn kiện Hội nghị CBCC năm 2021

Trong năm 2021, lãnh đạo Văn phòng UBND quận và Ban chấp hành Công đoàn đã thường xuyên tổ chức quán triệt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho tất cả cán bộ, công chức trong cơ quan; phát động phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm, đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị cho từng tổ chuyên môn, tổ công đoàn; xây dựng nội dung tiêu chuẩn thi đua khen thưởng hàng tháng nhằm đạt mục tiêu phấn đấu giữ danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc và đạt tiêu chuẩn công sở Văn minh – Sạch đẹp – An toàn năm 2021.

 

Ảnh: Ký kết giao ước thi đua về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022 giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp hành Công đoàn

Thực hiện tốt việc chăm lo chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức như: nâng bậc lương, đào tạo về quản lý nhà nước, công tác chuyên môn, lý luận chính trị, công nghệ thông tin và thực hiện tốt chế độ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng quy định. Từng cán bộ, công chức đã thực hiện và nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan đã đề ra và chấp hành tốt các chế độ, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả, trong năm không có trường hợp nào vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.

 

Ảnh: Trao khen thưởng các tập thể có thành tích đóng góp cho hoạt động Công đoàn năm 2021

Về công tác chuyên môn, từng cán bộ công chức cũng đã có gắng phấn đấu trong việc nâng cao năng lực và trách nhiệm cá nhân, sáng tạo trong công việc, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính giao. Từng tổ chuyên môn, tổ công đoàn cũng đã thực hiện và làm tốt công tác tham mưu, công tác phục vụ cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, đảm bảo nề nếp sinh hoạt tổ, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ thành viên trong tổ khắc phục khó khăn trong cuộc sống và trong công tác, tăng cường quan hệ đoàn kết trong nội bộ tổ và cơ quan, góp phần vào thành tích chung của cơ quan trong năm 2021.

 

Ảnh: Trao khen thưởng các cá nhân có hoạt động tích cực trong công tác phòng, chống dịch năm 2021

 

Dịp này, Công đoàn Văn phòng UBND quận đã thực hiện khen thưởng 04 tập thể, 17 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động Công đoàn năm 2021.

 

Ảnh: Trao khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt trong học tập năm 2021

Hội nghị thống nhất thông qua mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng UBND quận năm 2022.

VPUB


Số lượt người xem: 1373    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA