SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
6
4
9
8
Tin tức sự kiện 29 Tháng Tư 2021 11:20:00 SA

Quận 11: Chương trình văn nghệ quần chúng Việt – Hoa

 

 

Trong thời gian từ 19/4 đến 28/4, Trung tâm Văn hóa – Thể thao Quận 11 đã tổ chức 2 đêm diễn Chương trình văn nghệ quần chúng Việt – Hoa tại 2 cụm dân cư:  Tuyến đường Dương Tử Giang, Phường 4, Quận 11 và Chung cư Tuệ Tĩnh, Phường 12, Quận 11 nhằm mục đích giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá rộng rãi nét đẹp văn hóa dân tộc Hoa đến với đông đảo người dân đang sinh sống trên địa bàn Quận 11.

 

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao Quận 11 Nguyễn Tấn Thanh Bình cho biết, “Chương trình văn nghệ quần chúng Việt – Hoa nhằm tuyên truyền cổ động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2021 – 2026); đồng thời Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021); 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/51986 – 01/5/2021); Kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2021) và Kỷ niệm ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Cùng với đó, chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng Việt - Hoa với mục đích giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu rộng rãi nét đẹp văn hóa dân tộc Hoa đến với đông đảo Nhân dân đang sinh sống trên địa bàn Quận 11, là một địa phương có đặc thù khá đông đồng bào Hoa đang sinh sống và làm việc; đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật và tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Hoa”.

 

Nội dung chương trình xoay quanh các bài ca tân, cổ nhạc như: Tân nhạc tiếng Hoa về tình yêu quê hương, đất nước, con người, ca ngợi tình yêu đôi lứa; Tuyên truyền cổ động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ (2021 – 2026); Kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021); 135 năm ngày Quốc tế Lao động (01/51986 – 01/5/2021); Kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2021) và Kỷ niệm ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc trên mọi lĩnh vực về an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 33 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

BTQ


Số lượt người xem: 900    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA