SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
9
0
3
9
Tin tức sự kiện 24 Tháng Mười 2018 10:50:00 SA

Giải ngân kịp thời nhu cầu vay vốn của các chương trình tín dụng chính sách

Chiều ngày 22/10, ông Trần Phi Long – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) và các tổ chức chính trị xã hội, UBND 16 phường nhận ủy thác từ NHCSXH.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội quận đã có những chuyển biến tích cực, dư nợ tăng trưởng, nợ quá hạn giảm so với đầu năm. Hoạt động của NHCSXH quận đã đóng góp một phần vào công tác giảm nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định cho người lao động, hỗ trợ vốn vay cho sinh viên đi học, từng bước giúp người nghèo và đối tượng chính sách tháo gỡ khó khăn, có vốn làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần vào việc thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn quận. Ngoài ra, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể quận và phường, của Cấp ủy, Chính quyền địa phương trong việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách, cùng với NHCSXH quận đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác vay vốn từng bước củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh cuộc họp

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, hội nghị thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm như sau: Tổ chức giải ngân kịp thời nhu cầu vay vốn của các chương trình tín dụng chính sách. Thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, tích cực huy động vốn được NHCSXH giao; Tăng cường công tác xử lý nợ của tổ đôn đốc nợ đối với các hộ vay có nợ đến hạn, nợ quá hạn nhưng không có thiện chí trả - tại các phường có tỷ lệ nợ quá hạn trên 1%. Phấn đấu thực hiện giảm dư nợ quá hạn toàn quận xuống 0,95% đạt chỉ tiêu Thành phố giao; Tiếp tục thực hiện công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách của các tổ tiết kiệm và vay vốn, phấn đấu đến cuối năm 2018 số tổ xếp loại tốt chiếm trên 80%; Tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành đúng tiến độ việc đối chiếu dư nợ, phân loại nợ của khách hàng vay vốn tại NHCSXH quận trên địa bàn 16 phường; Phối hợp tích cực với UBND phường, Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn, các ngành liên quan thực hiện lập hồ sơ xử lý nợ bị rủi ro trong năm 2018 do nguyên nhân khách quan nguồn vốn Trung ương và địa phương theo quy định; Đẩy mạnh công tác giải ngân các chương trình vay vốn, thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đã được NHCSXH Thành phố và UBND Thành phố giao, thực hiện cho vay đúng đối tượng quy định của các chương trình, nỗ lực rà soát, tập trung cho vay chương trình Quỹ Xóa đói giảm nghèo, chương trình hỗ trợ Giải quyết việc làm, chương trình HSSV và đặc biệt là phải thực hiện giải ngân cho vay Nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Thành phố giao cho quận, hạn chế thấp nhất tình trạng tồn đọng vốn; Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, chú trọng tới chất lượng hoạt động giao dịch tại phường. Tiếp tục thực hiện việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

 


Số lượt người xem: 2188    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA