SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
0
1
9
0
Tin tức sự kiện 18 Tháng Mười 2018 2:15:00 CH

Quận 11 tiếp đoàn kiểm tra Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM

Ngày 17/10, Đoàn kiểm tra Chương trình Giảm nghèo bền vững TPHCM do ông Nguyễn Văn Dũng, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo giảm nghèo TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Quận 11 để kiểm tra và xác định quận không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố, giai đoạn 2016-2020. Tiếp đoàn có ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; ông Đặng Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; bà Trần Thị Bích Liên, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận; ông Trần Phi Long, Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban chỉ đạo Giảm nghèo bền vững quận 11.

Ông Trần Phi Long - PCT UBND Q11 (phải) kiểm tra công tác giảm nghèo tại phường

Quận 11 có 16 phường, 63 khu phố, 892 tổ dân phố, 59.997 hộ gia đình, 223.427 nhân khẩu, trong đó dân tộc Hoa chiếm 39,98%. Chương trình “Giảm nghèo bền vững” giai đoạn 2016-2020 là một trong hai chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra, tập trung thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị để thực hiện chương trình; từng bước cải thiện và nâng cao mức sống của các hộ nghèo, gia đình chính sách, đảm bảo giảm nghèo bền vững. Đầu năm 2016, tổng số hộ nghèo là 2.373 hộ, với 10.925 nhân khẩu, tỷ lệ 4,2% so với tổng số hộ dân, hộ cận nghèo 1.782 hộ, với 7.505 nhân khẩu, tỷ lệ 3,15% so với tổng số hộ dân; trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số là 2.093 hộ, chiếm tỷ lệ 50,37%; 30 hộ gia đình chính sách nằm trong chuẩn hộ nghèo, cận nghèo Thành phố giai đoạn 2016-2020. Về tình trạng thiếu hụt 5 chiều xã hội của hộ nghèo, hộ cận nghèo: Hộ nghèo (thiếu hụt chiều nghèo giáo dục và đào tạo: 2.050 hộ, việc làm và bảo hiểm xã hội: 1.809 hộ, y tế: 954 hộ, điều kiện sống: 980 hộ, tiếp cận thông tin: 267 hộ), Hộ cận nghèo (thiếu hụt chiều nghèo giáo dục, đào tạo: 784 hộ, việc làm và bảo hiểm xã hội: 1.071 hộ, y tế: 474 hộ, điều kiện sống: 399 hộ, tiếp cận thông tin: 99 hộ). Trước những khó khăn trên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận, Ban giảm nghèo bền vững quận đã thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả chương trình và đã mang lại kết quả nhất định.

Ông Trần Phi Long - PCT UBND Q11 (phải) kiểm tra công tác giảm nghèo tại phường

Đoàn khảo sát đã tiến hành kiểm tra toàn diện trên địa bàn 16 phường. Nhìn chung, qua 03 năm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 (theo phương pháp tiếp cận đa chiều), ngoài tiêu chí về thu nhập còn có thêm 5 chiều xã hội với 11 tiêu chí, nên ngoài việc phấn đấu nâng thu nhập còn phải tập trung thực hiện giảm các chiều xã hội, nhưng với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, sự phối hợp đồng bộ thống nhất của các ban ngành, đoàn thể và sự chủ động tham mưu của Thường trực Ban giảm nghèo bền vững quận, phường trong việc thực hiện các giải pháp, trợ giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đến nay Quận 11 đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2016-2020 trước thời hạn 02 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra. Vai trò của từng thành viên Ban giảm nghèo bền vững quận, phường, các tổ tự quản được phát huy và nâng cao trách nhiệm, có sự phối hợp tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhiều tiêu chí đạt tỷ lệ cao như: không có trẻ em từ 5 – 14 tuổi nghỉ học vì không có tiền đóng học phí; tất cả trẻ em dưới 6 tuổi, thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vượt chuẩn cận nghèo, hộ khó khăn đặc biệt đều có thẻ BHYT và được chăm sóc sức khỏe; không có hộ gia đình chính sách có công thuộc diện hộ cận nghèo.

Đoàn kiểm tra chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố kiểm tra công tác giảm nghèo tại phường

Công tác thông tin tuyên truyền về nội dung giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 được Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - Xã hội quan tâm đẩy mạnh qua việc thực hiện các hình thức như: phát hành Bản tin giảm nghèo, tờ rơi và nhất là một số phường đã tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với người nghèo giúp cho họ có điều kiện tiếp cận các thông tin về chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Thành phố, Quận ngày một tốt hơn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội quận, phường đã xây dựng nhiều mô hình vận động các mạnh thường quân, nhân dân giúp sức đạt hiệu quả như: mô hình Mỗi đoàn viên giúp hộ nghèo, Mỗi hội viên giúp hộ nghèo, quỹ đồng đội, Quỹ nhà tình bạn, Quỹ nhà 03 chống (chống sập, chống ngập, chống dột).

Các nguồn vốn cho vay ưu đãi đáp ứng được nhu cầu vay vốn làm ăn của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động nghèo được quan tâm đẩy mạnh, đạt và vượt kế hoạch hàng năm. Các chiều thiếu hụt của hộ nghèo như: chiều giáo dục-đào tạo, chiều điều kiện sống, chiều y tế, chiều việc làm, chiều tiếp cận thông tin đều giảm nhiều so với năm đầu triển khai Chương trình giảm nghèo bền vững.

Công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tại quận, phường được duy trì định kỳ hàng quý, qua đó đã kịp thời nắm bắt tình hình đời sống của hộ nghèo, hộ cận nghèo và có giải pháp hỗ trợ các hộ đạt hiệu quả.

Đoàn kiểm tra chương trình Giảm nghèo bền vững Thành phố kiểm tra công tác giảm nghèo tại phường

Trưởng Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững Quận 11 Trần Phi Long nhấn mạnh thời gian qua, địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp trợ giúp kịp thời và đầy đủ các chính sách ưu đãi xã hội, tập trung chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hiện nay, theo kết quả Quận kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu tại 16 phường vào tháng 9/2018, cho thấy về thu nhập bình quân, có 2.101 hộ nghèo có thu nhập trên 21 triệu đồng/người/năm (tăng 5 hộ so với đầu chương trình) đạt tỷ lệ 100%; 1.110 hộ cận nghèo có thu nhập trên 28 triệu đồng/người/năm, đạt tỷ lệ 100%. Theo tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản; toàn quận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo thiếu hụt các chỉ số về: tình trạng đi học của trẻ em, tiếp cận các dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế, nguồn nước sinh hoạt, sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. Đến tháng 6/2017, 30 hộ gia đình chính sách đã vượt chuẩn cận nghèo Thành phố giai đoạn 2016-2020. 16 phường hoàn thành chỉ tiêu phường không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2016-2020. Phường 4, 7, 9, 10, 15, 16 hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ cận nghèo theo chuẩn cận nghèo Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Đoàn kiểm tra cơ bản thống nhất với kết quả mà Quận 11 đã khảo sát, tuy nhiên đoàn cũng lưu ý Quận 11 tiếp tục quan tâm đến các hộ thuộc diện khó khăn, kịp thời trợ giúp để không phát sinh tái nghèo, đặc biệt là bước vào năm 2019-2020, Thành phố sẽ áp dụng chuẩn nghèo cao hơn để nâng dần mức sống cho người dân. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục thực hiện các chương trình để đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trong giai đoạn mới như công tác đào tạo nghề; giới thiệu việc làm; vận động mạnh thường quân trợ giúp các hộ đặc biệt khó khăn; tiếp tục thực hiện việc miễn, giảm học phí cho con, em hộ nghèo, hộ cận nghèo; nhân rộng các mô hình hiệu quả, các gương điển hình phấn đấu vượt khó thoát nghèo bền vững thực hiện hiệu quả chương trình.


Số lượt người xem: 2342    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA