SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
6
6
9
5
Tin tức sự kiện 11 Tháng Bảy 2018 10:10:00 SA

Công bố Danh mục văn bản văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 11 năm 2018

Thông qua kết quả rà soát thường xuyên văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận ban hành, Ủy ban nhân dân Quận 11 công bố Danh mục văn bản văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 11 năm 2018 như sau: Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11; Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận 11; Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11; Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11; Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11; Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 Về bãi bỏ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 10/9/2012 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về việc ban hành Quy chế về kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Quận 11.

Các văn bản được đăng tải tại chuyên mục Hệ thống văn bản quận thuộc Trang thông tin điện tử quận www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/pages/van-ban-phap-luat.aspx

 

 


Số lượt người xem: 2056    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA