SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
0
0
2
6
Tin tức sự kiện 03 Tháng Giêng 2018 9:45:00 SA

Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải cơ sở năm 2017

Va qua, Phòng Tư pháp quận 11 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) và công tác hòa giải cơ sở năm 2017. Đến tham dự có ông Nguyễn Trần Bình - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy quận 11 cùng với các ban ngành đoàn thể quận, lãnh đạo UBND, công chức Tư pháp, Hộ tịch và lực lượng hòa giải viên cơ sở 16 phường.

Trong năm 2017, các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL quận đã hoạt động tích cực, chủ động xây dựng các kế hoạch tuyên truyền và tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của UBND quận và Hội đồng phối hợp PBGDPL. Thực hiện việc báo cáo công tác PBGDPL đầy đủ theo hướng dẫn của Thường trực Hội đồng - Phòng Tư pháp. Công tác tuyên truyền PBGDPL đã được UBND 16 phường tổ chức bằng các hình thức khác nhau như tuyên truyền miệng, tiểu phẩm, thi trắc nghiệm với các nội dung như: Bộ Luật Dân sự 2015, Luật khiếu nại, Luật tố cáo…Các tài liệu như: tờ bướm, tài liệu hỏi đáp về Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Tố tụng hành chính…cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Tủ sách pháp luật đặt ở các phường, các cơ quan ban ngành, đoàn thể và các Trường học đều duy trì tốt, các đầu sách pháp luật thường xuyên được bổ sung. Đối với công tác Hòa giải ở cơ sở đã được tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hòa giải cơ sở năm 2017 cho UB.MTTQ Việt Nam quận, phường và UBND các phường trong đó nhấn mạnh sự phối hợp và vai trò của UB.MTTQ trong việc xây dựng, củng cố và quản lý hoạt động của lực lượng hòa giải viên cơ sở. Đã triển khai các văn bản hướng dẫn việc thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở cho lãnh đạo và công chức Tư pháp, Hộ tịch các phường. Được biết hiện nay trong quận có 14 báo cáo viên, 131 tuyên truyền viên trong đó có 15 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Có 208 tổ Hòa giải với 805 hòa giải viên. Trong năm đã tiếp nhận 17 vụ việc, hòa giải thành 17 vụ.

 

Nhìn chung công tác truyên truyền PBGDPL trên địa bàn quận 11 trong năm 2017 đã được thực hiện có hiệu quả, đạt yêu cầu về chất lượng, số lượng, có chiều sâu đến từng đối tượng được tuyên truyền. Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL được chú trọng và quan tâm sâu sắc, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác truyên truyền, thể hiện sự chung tay, góp sức của các cơ quan, đơn vị trong công tác PBGDPL tại quận nhà, đặc biệt là truyên truyền PBGDPL cho các đối tượng đặc thù.

Quang cảnh hội nghị


Số lượt người xem: 2137    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA