SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
1
2
4
9
Tin tức sự kiện 01 Tháng Tám 2017 11:00:00 SA

Phường 7 tập huấn kiến thức an ninh quốc phòng cho đại biểu Hội đồng nhân dân và Đảng viên là đối tượng 4

Vừa qua, tại Hội trường UBND phường 7 quận 11, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh phường 7 quận 11 đã tổ chức Lễ khai giảng các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng cho Đại biểu HĐND phường và Đảng viên thuộc đối tượng 4 là Đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường 7 và giáo viên các trường (Mầm Non 7, tiểu học Đề Thám, Trung học cơ sở Nguyễn Minh Hoàng) trên địa bàn phường 7.

 

 

 

Lớp tập huấn đã được ông Phạm Hữu Hạnh - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 7 và ông Đỗ Văn Sính - Chính trị viên phó Ban chỉ huy Quân sự quận 11 truyền thụ những kiến thức tập trung 5 chuyên đề: Chiến tranh Nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - văn hóa trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

 Buổi tập huấn nhằm nâng cao nhận thức chính trị, an ninh quốc phòng; quán triệt những quan điểm của Đảng và nhà nước trong thời kỳ mới về chiến lược quốc phòng và an ninh, kinh tế đối ngoại; về Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong điều kiện đất nước hội nhập và phát triển, việc nâng cao ý thức, trách nhiệm và hiểu biết về kiến thức quốc phòng - an ninh là một nhiệm vụ thiết thực hơn bao giờ hết giúp cho khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh dân tộc không ngừng được củng cố và lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 


Số lượt người xem: 2493    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA