SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
6
9
8
6
Tin tức sự kiện 01 Tháng Bảy 2017 2:35:00 CH

Tập huấn các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2016 - 2017

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hướng phong trào về cơ sở, ngày càng đi vào thực chất và phát triển bền vững. Thông qua buổi tập huấn, Ban chỉ đạo “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” quận huy động các ngành các cấp quan tâm, chỉ đạo; đồng thời vận động đội ngũ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực hưởng ứng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 

 

 

Quang cảnh buổi tập huấn

Buổi tập huấn đã Triển khai Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 – 2021 cho các đối tượng thuộc Ban chỉ đạo phong trào “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” quận, phường; ban vận động 63 khu dân cư; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn quận.

 

 


Số lượt người xem: 2209    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA