SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
7
8
4
4
6
Thông tin Corona 01 Tháng Mười Một 2021 10:10:00 SA

Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân Quận

              

Căn cứ Thông báo số 178/TB-UBND ngày 04/10/2021 của Ủy ban nhân dân Quận về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Quận 11.

Ủy ban nhân dân Quận 11 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trên tinh thần phục vụ yêu cầu của cá nhân, tổ chức, đảm bảo sự công bằng, công khai, minh bạch và phải tuân thủ tuyệt đối 5K của Bộ Y tế . Theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận, Phòng Y tế đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại Bộ phận Một cửa Ủy ban nhân dân Quận. Phòng Y tế đang thực hiện 01 thủ tục hành chính “Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”.

Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/01/2022 tiếp tục khuyến khích, ưu tiên cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và thực hiện tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp và tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức theo quy định.

Phòng Y tế


Số lượt người xem: 613    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm