SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
9
2
7
3
0
2
Tình hình Kinh tế xã hội 14 Tháng Hai 2011 8:55:00 SA

Tình hình kinh tế tháng 01/2011

            1. Về kinh tế: giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chính thức năm 2010 theo giá cố định đạt 3.804,9 tỷ đồng, tăng 10,92% so năm 2009; giá trị sản xuất theo giá thực tế là 5.864,4 tỷ đồng, tăng 15,07%. Ước thực hiện tháng 01 năm 2011 tính theo giá thực tế đạt 596,51 tỷ đồng, tăng 37,8% so cùng kỳ. Doanh thu thương mại dịch vụ chính thức năm 2010 đạt 37.512,2 tỷ đồng, tăng 20,93% so năm 2009; ước thực hiện tháng 01 năm 2011 đạt 3.876,6 tỷ đồng, tăng 18,33% so cùng kỳ.

            2. Về ngân sách: thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước thực hiện tháng 01/2011 đạt 8,3% dự toán năm (47/566 tỷ đồng), tăng 1% so cùng kỳ. Trong đó, thu thuế công thương nghiệp đạt 8,6% dự toán năm (30,5/352,7 tỷ đồng), tăng 1% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận ước thực hiện tháng 01/2011 đạt 12% dự toán năm (34,55/292,42 tỷ đồng); tăng 3% so cùng kỳ. Chi ngân sách quận ước thực hiện tháng 01/2011 đạt 10% dự toán năm (30/298,5 tỷ đồng), tăng 15% so cùng kỳ. Trong tháng, ngân sách đảm bảo kinh phí chi lương và chăm lo tết cho cán bộ công chức, gia đình chính sách và nhân dân trong quận. Thực hiện công tác ghi thu-ghi chi 6 tháng cuối năm 2010.


Số lượt người xem: 3750    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
  • Thông điệp Tay chân miệng 2015
  • Thông điệp Sốt xuất huyết 2015
Tìm kiếm