SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
5
3
2
1
Tin tức sự kiện 07 Tháng Năm 2023 10:20:00 SA

Quận 11 đạt thứ hạng cao về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2022

Theo Báo cáo số 617/BC-MTTQ-BTT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí minh về kết quả triển khai thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, dựa trên nền tảng đánh giá mức hài lòng theo phương pháp Net Promotion Score (NPS), với nhóm công dân sử dụng dịch vụ của 22 cơ quan hành chính cấp huyện thì Quận 11 (NPS đạt mức 73) là địa phương có tỷ lệ hài lòng cao thứ Nhì trong 22 quận, huyện và thành phố thuộc thành phố. Theo đó Quận 11 có NPS tăng 15%, từ 58 năm 2021 lên mức 73 năm 2022.

 Khảo sát độc lập của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố là một kênh thông tin phản ảnh khách quan, trung thực các ý kiến góp ý, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp. Kết quả nêu trên là sự ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban nhân dân Quận 11, các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong công tác cải cách hành chính năm 2022. Đồng thời, qua đó giúp cho Quận 11 thấy được những mặt chưa làm tốt của địa phương để khắc phục các tồn tại, hạn chế, phấn đấu cải thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới.

 


 

Phòng Nội vụ

 

 

 


Số lượt người xem: 153    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA