SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
5
3
7
6
Tin tức sự kiện 14 Tháng Tư 2023 6:35:00 CH

Quận ủy Quận 11: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa


Ngày 13/4, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tham dự có các ông bà: bà Quách Thị Liên Hai, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Hành chính Ban Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Tất Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo – Đối ngoại Thành Đoàn; ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, chủ trì hội nghị; ông Trần Thúc Chương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Quận 11; ông Đào Thanh Long, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam Quận 11; bà Nguyễn Thị Mai Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; ông Nguyễn Hải Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy; ông Đặng Hiếu, Bí thư Quận Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Quận 11.

 

Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh phát biểu kết luận hội nghị.

Báo cáo đề dẫn, bà Nguyễn Thị Mai Trang, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy nhận xét, “Quận ủy, Ủy ban nhân dân Quận luôn quan tâm trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị Quyết, chỉ đạo kịp thời các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Đoàn và công tác thanh niên. Đồng thời làm tốt công tác phối hợp giữa Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể nên việc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của Thành ủy và Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là thông qua các chương trình hành động của Đoàn thanh niên đã kêu gọi được toàn xã hội quan tâm chăm lo bồi dưỡng thanh niên. Công tác thanh niên trên địa bàn Quận có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động có nâng lên. Cấp ủy cơ sở nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo, định hướng đổi mới hoạt động đoàn và phong trào thiếu thanh niên Quận trong đó tập trung công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên đã thu được những kết quả tích cực. Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm là một nội dung quan trọng trong phong trào của Đoàn, đã tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đối tượng kết nạp Đoàn, chủ động tạo nguồn, chú trọng bồi dưỡng thanh niên tiên tiến để kết nạp vào Đoàn”.

 

Ảnh: Lãnh đạo chụp hình với đoàn viên thanh niên tiêu biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị đã tập trung thảo luận về những mặt còn tồn tại, hạn chế nhằm phân tích sâu và đề ra những giải pháp góp phần tăng cường hiệu quả trong công tác thanh niên trong thời gian tới. Một số tồn tại hạn chế có thể kể đến như: Công tác phối hợp giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên giữa Ban Thường vụ Quận Đoàn với các ban ngành, đoàn thể còn chưa thường xuyên, thiếu đồng bộ; vai trò công tác tham mưu của các cấp đoàn từ Quận đến cơ sở cho cấp ủy đảng đối với công tác nắm tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên về việc làm, đào tạo nghề, hướng nghiệp gặp khó khăn, chưa sát thực tế và kịp thời. Phong trào thanh niên ở một vài địa phương chưa được đầu tư đúng mức, sức hấp dẫn thu hút tập hợp các thành phần thanh niên ở địa bàn dân cư còn thấp; công tác phát triển và duy trì hoạt động các tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn hạn chế. Công tác tuyển dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ đoàn, hội cơ sở còn một số khó khăn. Công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ Đoàn còn gặp nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác thanh niên còn thiếu thường xuyên…

 

Ảnh: Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Thị Mai Trang tặng hoa chúc mừng Quận đoàn 11 ra mắt ca khúc Tuổi trẻ Quận 11

 

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện Nghị quyết 25 trong hơn 20 năm qua với những kết quả hết sức khích lệ. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn những vấn đề tồn tại, hạn chế cần tiếp tục triển khai các giải pháp để khắc phục góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công tác thanh niên trong thời gian tới. Ông Nguyễn Tăng Minh lưu ý, Quận cần tiếp tục tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Quận; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tạo cơ hội cho mọi thanh niên được học tập, không ngừng nâng cao trình độ, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tăng cường công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa đối với thanh thiếu nhi theo tinh thần Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030. Đặc biệt là cần tiếp tục đổi mới, nâng chất việc tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chú trọng việc “làm theo”; xây dựng và phát huy Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các trường học, đẩy mạnh xây dựng các Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trực tuyến.

 

 


Ảnh: Quận đoàn 11 ra mắt ca khúc Tuổi trẻ Quận 11

 

Ông Nguyễn Tăng Minh nhấn mạnh, “Quận Đoàn – Hội Liên hiệp Thanh niên Quận phải tiếp tục lãnh đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn – Hội từ Quận đến cơ sở, theo hướng linh hoạt, phát huy tính sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thanh thiếu nhi. Nâng cao vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp trong công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng Quận 11 phát triển nhanh, bền vững; tham gia có hiệu quả các đề án, chương trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng hành cùng với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, sáng tạo, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần”.

Đức Phạm

 

 

 


Số lượt người xem: 222    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA