SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
4
9
2
4
Tin tức sự kiện 03 Tháng Tư 2023 5:05:00 CH

Quận 11 tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất đối với các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân 16 phường năm 2023

Nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” và chấn chỉnh chấp hành nội quy cơ quan, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính; thực hiện quy tắc ứng xử trên địa bàn Quận 11, Ủy ban nhân dân Quận 11 đã thành lập 2 Tổ công tác để kiểm tra công vụ đột xuất đối với các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân 16 phường năm 2023. Tổ công tác sẽ tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Quận 11 theo Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận theo Chỉ thị số Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20/6/2013 và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 24/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Các Tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất; kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận; theo thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân.

Theo Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 06/01/2023 về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân quận 11 phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu: Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên; Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt 95% trở lên; Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức về giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% trở lên. Trong đó, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 90%.

Xuân Toàn

 


Số lượt người xem: 192    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA