SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
5
2
6
5
Tin tức sự kiện 25 Tháng Ba 2023 5:00:00 CH

Giao ban kế toán Ủy ban nhân dân 16 phường


Ngày 20/3/2023, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã tổ chức cuộc họp giao với Thủ trưởng và kế toán Ủy ban nhân dân 16 phường. Tại cuộc họp, với sự có mặt của Chủ tịch và kế toán Ủy ban nhân dân 16 phường, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã thông tin, nhắc nhở một số nội dung báo cáo như: Báo cáo lao động tiền lương trong quý 1 năm 2023; Công khai dự toán ngân sách năm 2023; Báo cáo các nội dung theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND Quận 11; Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg theo chỉ đạo của UBND Quận 11 tại Công văn số 205/UBND-TCKH ngày 10/02/2023; Báo cáo kinh tế xã hội định kỳ và nhắc nhở UBND 16 phường thêm một số nội dung trong quá trong quá trình kiểm tra quyết toán năm 2022. Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm quản lý, đôn đốc việc thực hiện các nội dung được nhắc nhở trong quý, đảm bảo hiệu quả, đúng theo quy định.

Thanh Trúc


Số lượt người xem: 153    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA