SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
2
0
1
2
6
Tin tức sự kiện 20 Tháng Ba 2023 2:20:00 CH

Một số nội dung hướng dẫn về quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Ngày 03/3/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 1/2023/TT-BNV sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Cụ thể, hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ từ ngày 24/4/2023 được quy định như sau:

- Bản sao có chứng thực hoặc nộp bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ sau:

+ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập (đối với tổ chức).

+ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

(Hiện hành tại Thông tư 02/2020/TT-BNV, hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ yêu cầu là hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập).)

+ Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của người tham gia hoạt động dịch vụ (đối với tổ chức).

+ Chứng chỉ hành nghề lưu trữ (đối với cá nhân hành nghề độc lập).

- Danh sách người hành nghề lưu trữ (đối với tổ chức).

- Tài liệu chứng minh cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc để thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thông tư 1/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 24/4/2023.

* Văn bản kèm theo:

Thông tư 1/2023/TT-BNV ngày 03/3/2023 của Bộ Nội vụ về sửa đổi khoản 3 Điều 1 của Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Phòng Tư pháp

 

 


Số lượt người xem: 233    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA