SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
1
9
9
1
Tin tức sự kiện 21 Tháng Hai 2023 1:35:00 CH

Cảnh báo về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft


Ngày 20/02/2023, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã có Công văn số 332/STTTT-CNTT về lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại các đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị kiểm tra máy tính có sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công; tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật nói trên theo hướng dẫn của hãng. Các cơ quan, đơn vị tham khảo các bản cập nhật phù hợp cho các sản phẩm đang sử dụng tại các link nguồn tham khảo, cụ thể như sau:

Stt

CVE

Mô tả

Link tham khảo

1.           

CVE-2022-41033

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Windows COM + Event System Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đã được một số nhóm tấn công khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41033

2.           

CVE-2022-37987 CVE-2022-37989

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong trong Windows Client Server Run-time Subsystem (CSRSS) cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37987

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37989

3.           

CVE-2022-37968

- Điểm CVSS: 10 (Nghiêm trọng)

- Lỗ hổng trong Azure Arc-enabled Kubernetes cluster Connect cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Azure Stack Edge, Azure Arc-enabled Kubernetes cluster 1.6.19/1.5.8/1.7.18/1.8.11

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37968

4.           

CVE-2022-38048 CVE-2022-41043 CVE-2022-38001

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, thu thập thông tin, tấn công giả mạo (Spoofing).

- Ảnh hưởng: Microsoft Office 2013/2016/2019, Office 365 Apps, Office LTSC.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-38048

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41043

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-38001

 

5.           

CVE-2022-41036 CVE-2022-41037 CVE-2022-41038

Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft SharePoint Server 2016/2019, SharePoint Foundation/Enterprise Server 2013.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41036

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41037

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41038

6.           

CVE-2022-41031

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Microsoft Word cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft 365 Apps, Microsoft Office 2019/LTSC.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41031

7.           

CVE-2022-37976

Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Active Directory Certificate Services cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows Server 2008/2012/2016/2019/

2022

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-37976

8.           

CVE-2022-41082, CVE-2022-41040,

CVE-2022-41080,

CVE-2022-41079,

CVE-2022-41078,

CVE-2022-41123

- Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Microsoft Exchange Server 2016 CU 23/22, Exchange Server 2019 CU 11, Exchange Server 2013 CU 23

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41082

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41040

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41080

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41123

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41078

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41079

9.           

CVE-2022-41128,

CVE-2022-41118

- Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong trong Windows Scripting Languages cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022, Windows 11/10/8.1/7.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41128

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41118

10.        

CVE-2022-41091

- Điểm CVSS: 5.4 (Trung bình)

- Lỗ hổng trong Windows Mark of the Web cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật.

- Ảnh hưởng: Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41091

11.        

CVE-2022-41073

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng Windows Print Spooler cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022, Windows 11/10/8.1/7.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41073

12.        

CVE-2022-41125

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng Windows CNG Key Insolation Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2016/2019/2022

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41125

13.        

CVE-2022-41044,

CVE-2022-41088,

CVE-2022-41039

 

 

 

- Điểm CVSS: 8.1 (Cao)

- Lỗ hổng trong Windows Point-to-Point cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2016/2019.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41044

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41088

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41039

 

 

14.        

CVE-2022-41105,

CVE-2022-41106,

CVE-2022-41063,

CVE-2022-41104

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Lỗ hổng trong Microsoft Excel cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa, tấn công giả mạo (Spoofing), thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật.

- Ảnh hưởng: Microsoft Excel 2013/2016, Microsoft Office, Microsoft 365.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41105

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41106

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41063

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41104

15.        

CVE-2022-44698

- Điểm: CVSS: 5.4

- Mô tả: lỗ hổng trong Windows SmartScreen cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows 10/11, Windows Server 2016/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44698

16.        

CVE-2022-41076

- Điểm CVSS: 8.5 (Cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong PowerShell cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/2022, PowerShell 7.2/7.3.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41076

17.        

CVE-2022-44713

- Điểm CVSS: 7.5 (Cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Microsoft Outlook for Mac cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công giả mạo (spoofing).

- Ảnh hưởng: Microsoft Office 2019 for Mac, Office LTSC for Mac 2021.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44713

18.        

CVE-2022-44699

- Điểm CVSS: 5.5

- Mô tả: lỗ hổng trong Azure Network Watcher Agent cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật.

- Ảnh hưởng: Azure Network Watcher Vm Extension.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44699

19.        

CVE-2022-44710

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong DirectX Graphics Kernel cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đã có mã khai thác được công bố rộng rãi trên Internet.

- Ảnh hưởng: Windows 11.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44710

20.        

CVE-2022-44678, CVE-2022-44681

- Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Windows Print Spooler cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44678

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44681

21.        

CVE-2022-44690, CVE-2022-44693

- Điểm CVSS: 8.8 (Cao)

- Mô tả: trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft SharePoint Server 2019, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Enterprise Server 2013/2016.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44690

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44693

22.        

CVE-2022-44708, CVE-2022-41115

- Điểm CVSS: 8.3 (Cao)

- Mô tả: Lỗ hổng trong Microsoft Edge (Chromium-based) cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Microsoft Edge

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44708

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-41115

23.        

CVE-2022-44673

- Điểm CVSS: 7.0 (Cao)

- Mô tả: Lỗ hổng trong Windows Client Server Run-Time Subsystem (CSRSS) cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10, Windows Server 2008.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-44673

24.        

CVE-2023-21674

- Điểm: CVSS: 8.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Windows Advanced Local Procedure Call (ALPC) cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đang bị khai thác trong thực tế.

- Ảnh hưởng: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21674

25.        

CVE-2023-21743, CVE-2023-21744, CVE-2023-21742

- Điểm: CVSS: 8.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong trong Microsoft SharePoint Server cho phép đối tượng tấn công thực hiện tấn công vượt qua cơ chế bảo mật (Bypass), thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21743

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21744

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21742

26.        

CVE-2023-21763, CVE-2023-21764, CVE-2023-21762, CVE-2023-21745

- Điểm: CVSS: 8.0/7.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền, tấn công giả mạo (Spoofing).

- Ảnh hưởng: Microsoft Exchange Server 2016/2019.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21763

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21764

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21762

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21745

27.        

CVE-2023-21549

- Điểm: CVSS: 8.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Windows Workstation Service cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền. Lỗ hổng này đã được công bố rộng rãi trên Internet.

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2012/2019/2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21549

28.        

CVE-2023-21561, CVE-2023-21551

- Điểm: CVSS: 8.8/7.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Microsoft Cryptographic Services cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc quyền.

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows Server 2008/2012/2016/2019/

2022.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21561

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21551

29.        

CVE-2023-21734, CVE-2023-21735

- Điểm: CVSS: 7.8 (cao)

- Mô tả: lỗ hổng trong Microsoft Office cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa.

- Ảnh hưởng: Microsoft Office LTSC for Mac 2021, Microsoft 365, Microsoft Office 2019 for Mac.

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21734

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2023-21735

 


Số lượt người xem: 303    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA