SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
5
5
4
0
3
Tin tức sự kiện 30 Tháng Giêng 2023 4:40:00 CH

Quận 11 đẩy mạnh nghiên cứu, đăng ký mô hình sáng kiến, giải pháp về công tác cải cách hành chính để nhận rộng trong năm 2023


Căn cứ Quyết định số 4291/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2023, ngày 06 tháng 01 năm 2023, Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2023.

Để công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 11 đạt được nhiều kết quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân Quận đã yêu cầu thủ trưởng các Phòng, Ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường nghiên cứu, đăng ký mô hình sáng kiến, giải pháp về công tác cải cách hành chính năm 2023 theo các mức độ sau:

- Mô hình hay mà đơn vị đã thực hiện các năm trước, tiếp tục áp dụng trong năm 2023.

- Mô hình hay đã được các đơn vị khác thực hiện, nay tiếp nhận và triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

- Đặc biệt, trong năm 2023, Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu mỗi cơ phải đăng ký ít nhất một mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính. Các mô hình, sáng kiến, giải pháp phải hướng đến sự hài lòng, phục vụ người dân, doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và các nội dung khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân Quận cũng giao Phòng Nội vụ tổng hợp kết quả đăng ký của các đơn vị, có báo cáo, đề xuất và tham mưu Ủy ban nhân dân Quận nhân rộng các mô hình hay để đồng loạt triển khai thực hiện trong năm 2023.

Phòng Nội vụ

 


Số lượt người xem: 155    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA