SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
6
4
6
8
Tin tức sự kiện 23 Tháng Giêng 2023 2:15:00 CH

Đối thoại đầu xuân với Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm nói về công tác xây dựng Đảng

 


Kết quả thực hiện chủ đề công tác xây dựng Đảng năm 2022 của Đảng bộ Quận 11

“Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tinh tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên”

Trong không khí chuẩn bị đón chào Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Quý Mão 2023, Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện cùng Phóng viên Bản tin Quận 11 về những hoạt động trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng thực hiện chủ đề năm 2022 của Đảng bộ Quận 11 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên” và những định hướng phát triển cho tương lai.

 

Ảnh: Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm trò chuyện đầu xuân về công tác xây dựng Đảng

Phóng viên: Thưa Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm, năm 2022 năm đầu thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Xin ông chia sẻ về những thuận lợi, một số dấu ấn nổi bật trong công tác xây dựng Đảng trong năm vừa qua?

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm: Năm 2022 là năm đầu thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 - 2025 sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, là năm thành phố gặp không ít khó khăn, thách thức trước những diễn biến phức tạp trên các lĩnh vực nhưng với quyết tâm, nỗ lực không ngừng, Quận ủy đã triển khai chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với nhiều giải pháp đồng bộ, tăng tốc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động nhân dân đạt nhiều kết quả khá toàn diện, góp phần ổn định, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng. Quận cũng đã tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện 04 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025. Khắc phục được cơ bản các hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2021, trong đó nổi bật là chú trọng đổi mới, nâng cao công tác tư tưởng thông qua 2 đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng và lãnh đạo xây dựng 43 không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận và cơ sở. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 87,88, 89 của Thành ủy. Công tác tổ chức cán bộ được quan tâm, chú trọng; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành các quy định, quyết định về công tác cán bộ; Công tác rà soát quy hoạch, công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của Quận và cơ sở nhiệm kỳ 2025 – 2030; cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban, ngành, đơn vị thuộc Quận đến năm 2030 và công tác lãnh đạo đối với Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025 được tập trung thực hiện theo quy định. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ được giữ vững; chú trọng việc kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề bức xúc tại cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều giải pháp đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ quận và địa phương, đơn vị. Công tác dân vận của hệ thống chính trị và Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt; luôn được quan tâm kịp thời giải quyết các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tăng cường công tác tiếp xúc đối thoại thông qua tổ chức 04 cuộc giữa Bí thư Quận ủy, 02 cuộc giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với các giới và Nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được quan tâm, duy trì thường xuyên việc giao ban giữa Thường trực Quận ủy với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quận hằng quý, 6 tháng, năm; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận tiếp tục có sự chuyển biến, nâng chất và gắn với nhiệm vụ tại cơ sở. Đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 11 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh Quận 11 lần thứ VIII nhiệm kỳ 2022 – 2027 và một số Hội quần chúng khác. Về cơ bản, năm 2022, Quận ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, công tác vận động Nhân dân theo kế hoạch đề ra. Tất cả đều là những công việc cụ thể, kết quả cụ thể.

Phóng viên: Bên cạnh các mặt đạt được đó, đâu là những tồn tại hạn chế mà đồng chí vẫn còn băn khoăn, trăn trở?

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm:  Tuy chúng ta có những kết quả đạt được rất khả quan, nhưng phải nhìn nhận thực tế một số vấn đề vẫn còn chưa đạt như mong đợi. Cụ thể như tiến độ một số nhiệm vụ Đề án 06 còn hạn chế, chưa đảm bảo kinh phí để thực hiện trang cấp các thiết bị cần thiết và phục vụ cho công việc chuyển đổi số; tình trạng thiết bị tại Công an 16 phường còn thiếu; chưa thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, cấp bảo hiểm y tế, đăng ký hộ khẩu thường trú cho trẻ em mới sinh; nguồn nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 đối với cấp phường còn thiếu dẫn đến việc tiếp nhận, xử lý, hướng dẫn công dân đạt hiệu quả chưa cao; Công tác đăng ký lưu trú tại các cơ sở cho thuê lưu trú đường truyền không ổn định, khi đăng nhập tài khoản hay bị lỗi, dẫn đến khó khăn trong khi thao tác ứng dụng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chương trình trọng điểm giai đoạn 2020 – 2025 vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2020 – 2025: Công tác điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 vẫn còn chậm tiến độ, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn; một số dự án trong Chương trình phát triển và chỉnh trang đô thị chưa được Thành phố bố trí vốn dẫn đến tiến độ các công trình khả năng không đảm bảo theo kế hoạch. Việc tiếp cận và tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến của người dân còn hạn chế. Các cơ quan, đơn vị chưa quan tâm nhiều đến công tác xây dựng Đảng vẫn chưa có nhiều đổi mới trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Công tác kết nạp đảng viên chưa đạt kế hoạch năm. Công tác quản lý đảng viên có trường hợp thiếu chặt chẽ, vẫn còn trường hợp đảng viên chưa chuyển sinh hoạt về nơi cư trú thực tế, đảng viên bỏ sinh hoạt đảng mà chi bộ chậm xử lý. Công tác cán bộ đôi lúc còn hạn chế trong đánh giá cán bộ, quy trình cán bộ. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số cơ quan, đơn vị, phường chưa hiệu quả, có nơi vẫn còn hình thức, nhất là về nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là công khai trong lĩnh vực tài chính; lấy ý kiến góp ý của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân theo quy định.

 Phóng viên: Để tăng cường công tác lãnh chỉ đạo trên các lĩnh vực nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 mà Thành phố đã đề ra là "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội", xin ông chia sẻ một số giải pháp trong công tác chỉ đạo, định hướng để triển khai có hiệu quả năm chủ đề này trong toàn đảng bộ quận?

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm: Năm 2023, tiếp tục là năm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; quyết tâm, nỗ lực, tăng tốc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, là cơ sở để sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp giữa nhiệm kỳ, đúc kết, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung triển khai thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Do đó, chúng ta cần phải tập trung giải pháp nhằm khắc phục đối với những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như đã phân tích. Một số vấn đề cần lưu ý cụ thể như: Thứ nhất, cần rà soát chỉ tiêu còn hạn chế trong năm 2022 và Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chương trình, đề án chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra; dự báo tình hình kinh tế - xã hội, phân tích, đánh giá đúng thực trạng về nguyên nhân, hạn chế, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, các vấn đề liên quan đến bố trí nguồn lực để thực hiện, những nội dung chưa phù hợp của các chương trình, đề án, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện cụ thể hoặc những nội dung cần điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn; kiên trì triển khai thực hiện quyết tâm cao nhất để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023, sơ kết giữa nhiệm kỳ, cũng như cả nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ hai, về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh: Thành phố xác định mục tiêu năm 2023 cần tập trung tiếp tục cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, gắn với cải thiện môi trường đầu tư, thu hút các nguồn lực xã hội; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục phục hồi, duy trì ổn định và tăng trưởng; bảo đảm việc làm, an sinh xã hội; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, giao thông, đô thị. Do đó, cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022 – 2025; tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các dự án, chương trình trọng điểm gắn với chủ đề năm 2023. Các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phải ưu tiên là hướng tới chất lượng, hiệu quả, thực chất; tập trung rà soát, thực hiện các giải pháp duy trì tốc độ tăng trưởng về kinh tế trong tình hình mới, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để ổn định tổ chức sản xuất; tiếp tục nghiên cứu và khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch trên địa bàn Quận. Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023, đặc biệt là các dự án quan trọng, các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội, giáo dục, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Chú trọng các hoạt động bảo vệ sức khỏe Nhân dân, tăng cường kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo theo tiêu chuẩn của Thành phố góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Quận, nhất là trong các dịp lễ, tết năm 2023. Lưu ý các tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, nhất là tội phạm hoạt động qua mạng. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06. Lãnh đạo thực hiện hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án “Xây dựng Quận 11 trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020-2022, tầm nhìn đến năm 2025”. Coi trọng đẩy mạnh cải cách hành chính với mục tiêu lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện nghiêm văn hóa công vụ là giải pháp trọng yếu.

Thứ ba, Về công tác xây dựng đảng cần tiếp tục quán triệt tinh thần và nghiêm túc thực hiện các văn bản mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, từ đó nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả chủ đề đã được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đề ra trong năm 2022 “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên” gắn với các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023. Công tác chính trị tư tưởng cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng theo phương châm “lấy xây làm chính”, “lấy đẹp dẹp xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. Đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục xây dựng, duy trì và phát huy Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh đối với việc thực hiện công tác tư tưởng của đơn vị. Công tác tổ chức, cán bộ cần xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện công tác kết nạp Đảng, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2023. Tăng cường công tác công tác quản lý đảng viên, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực lãnh đạo của chi bộ, nhất là các chi bộ khu phố. Có cơ chế, chính sách động viên cán bộ dám nghĩ, dám làm, nâng cao hiệu quả lao động, đảm bảo tinh giản biên chế. Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đảm bảo tiến độ và chất lượng; thực hiện nghiêm túc các kết luận sau kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Quận ủy và cơ sở; tăng cường nắm tình hình, tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, giám sát, tự phát hiện xử lý của các tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy. Thứ tư, về công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe, giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13 và Đề án số 06; Tăng cường củng cố, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, phải phát huy được vai trò tích cực của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.  Đổi mới hoạt động của đoàn thể; rà soát, đánh giá tổ chức đoàn thể ở cơ sở để tham mưu kịp thời, nhất là trong công tác tập hợp Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc và tạo đà phát triển cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ. Dự báo tình hình sẽ còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng bộ, chính quyền quận 11 cần chủ động, thích ứng hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tập trung tháo gỡ vướng mắc, chia sẻ khó khăn, khơi thông các nguồn lực, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, tôi tin tưởng toàn đảng bộ tiếp tục phát huy, giữ vững khối đoàn kết, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2023.

Nhân dịp Xuân mới – Quý Mão 2023, cũng là kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2023), thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11, tôi thân ái gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Phóng viên: Xin cám ơn đồng chí đã dành thời gian cho buổi đối thoại nhân dịp đầu xuân. Xin kính chúc đồng chí sẽ tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 11 đạt được nhiều thành tựu thắng lợi trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Trân trọng cảm ơn Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm và kính chúc đồng chí cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng và nhiều thành công mới!

BTQ11

 


Số lượt người xem: 258    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA