SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
0
5
6
1
3
Tin tức sự kiện 15 Tháng Mười 2022 3:15:00 CH

Quận 11: Giới thiệu các bài dự thi Hội thi tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 4240/KH-SNV ngày 13/9/2022 của Sở Nội vụ về Tổ chức hội thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022, UBND Quận 11 đã triển khai đến các cơ quan, đơn vị, CBCCVC, NLĐ trên địa bàn cùng tham gia.

Tác phẩm dự thi là video clip tuyên truyền về nội dung của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2030; Quyết định số 3637/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030; hướng dẫn cách sử dụng và tham gia dịch vụ công trực tuyến; cách thực hiện thủ tục hành chính (TTHC); các mô hình, giải pháp, sáng kiến, các tình huống gắn với thực tiễn hàng ngày trong xử lý, giải quyết TTHC.

UBND quận giới thiệu các bài dự thi đến bạn đọc theo dõi, bình chọn:

Đơn vị: Ủy ban nhân dân Quận 11

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube    

Đơn vị: Phòng Tư pháp

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube    

Đơn vị: Phòng Quản lý đô thị

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube    

Đơn vị: UBND Phường 1 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube    

Đơn vị: UBND Phường 2 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube    

Đơn vị: UBND Phường 3 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 4 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 5 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 6 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 7 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 8 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 9 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 10 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 11 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 12 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 13 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 14 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 15 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

Đơn vị: UBND Phường 16 Quận 11 TPHCM

Link Facebook              Link Zalo           Link Youtube

 

(cập nhật ngày 07/11/2022)

VPUB

 


Số lượt người xem: 986    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA