SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
1
2
2
0
Tin tức sự kiện 30 Tháng Tám 2022 3:45:00 CH

Phòng Tư pháp Quận 11 tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày

 


Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 11 về tiếp tục tổ chức “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính ngay trong ngày”, Phòng Tư pháp quận đã tổ chức thực hiện “Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp ngay trong ngày và ngày hội giải quyết thủ tục hành chính” để tư vấn, giải quyết các yêu cầu cấp bách của người dân và doanh nghiệp.

 

Ảnh: Tư vấn, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp cho người dân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Quận 11

Các thủ tục được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày thuộc lĩnh vực Tư pháp gồm: Cấp bản sao trích lục hộ tịch; Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được); Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp; Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp.

Tổ chức thực hiện với tiêu chí đảm bảo về chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của đội ngũ công chức trong giao tiếp với người dân; luôn tôn trọng, lắng nghe, tận tình hướng dẫn về quy trình xử lý công việc và những thắc mắc của người dân. Thực hiện tốt “4 xin, 4 luôn” trong giao tiếp, giải quyết công vụ, gồm: “Xin chào - Xin lỗi - Xin cảm ơn - Xin phép” và “Luôn mỉm cười - Luôn nhẹ nhàng - Luôn lắng nghe - Luôn giúp đỡ”. Từ đó, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cải cách hành chính của Ngành Tư pháp trong năm 2022 và nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

 

Phòng Tư pháp

 


Số lượt người xem: 296    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA