SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
5
1
7
7
4
5
Tin tức sự kiện 29 Tháng Bảy 2022 6:30:00 CH

Chi bộ Phòng Nội vụ Quận 11 tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 27/7, Chi bộ Phòng Nội vụ Quận 11 đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có bà Huỳnh Thị Ngọc Cúc, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền Quận 11.

Thay mặt Chi bộ Phòng Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2022, bà Nguyễn Thị Lý, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Nội vụ, Phó Trưởng Phòng Nội vụ thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác nội vụ.

Điểm nổi bật của Phòng Nội vụ trong nhiệm kỳ qua là việc tham gia cùng hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian cao điểm bùng phát dịch bệnh, hầu hết cá nhân trong đơn vị đã nhiễm COVID-19 nhưng đã hoàn thành xuất sắc công tác chống dịch, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo chống dịch, các Tổ công tác, nhất là việc tham mưu thành lập các khu cách ly tập trung, Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận 11; tham mưu điều phối nguồn nhân lực tham gia phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Đặc biệt, Cấp ủy Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị tập trung tham mưu tốt cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 100% đảng viên đăng ký Chương trình hành động về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” giai đoạn 2021-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, thực hiện tốt công tác tham mưu tham mưu Ủy ban nhân dân Quận về công tác tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức đúng quy định. Thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính ở các phòng ban, đơn vị và 16 phường, xây dựng ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả tăng thu nhập tiền lương cho cán bộ, công chức; thực hiện công tác cải chính hành chính, áp dụng tiêu chuẩn ISO trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và người dân tốt hơn. Công tác xây dựng Đảng, chi bộ đã triển khai thực hiện Chương trình hành động “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ”, đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức của đảng viên trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Hoạt động của chi bộ đã đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Huỳnh Thị Ngọc Cúc, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền quận biểu dương tập thể Chi bộ Phòng Nội vụ đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết chi bộ đã đề ra. Bà Huỳnh Thị Ngọc Cúc nhấn mạnh, Phòng Nội vụ quận có vai trò và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác tham mưu cho lãnh đạo quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy; công tác Tôn giáo, Thi đua – Khen thưởng, công tác Thanh niên..., chính vì vậy từng cán bộ, công chức Phòng Nội vụ phải thường xuyên trau dồi, cập nhật và tự nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng nguồn cán bộ chất lượng cao. Cấp ủy và lãnh đạo Phòng Nội vụ phải coi trọng và quan tâm tạo nguồn quy hoạch trong cán bộ, công chức Phòng Nội vụ quận.

Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm: bà Đặng Thị Kim Hoa, Quận ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ quận tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ; bà Nguyễn Thị Lý, Phó Trưởng Phòng Nội vụ tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ, bà Phan Thị Phương Thảo, Chuyên viên là Chi ủy viên.

Phòng Nội vụ


Số lượt người xem: 469    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA