SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
7
4
9
8
Tin tức sự kiện 28 Tháng Tư 2022 2:00:00 CH

Quận ủy Quận 11: Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận và cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030

 


Ngày 27/4, Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận và cơ sở đảng trực thuộc Quận ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và cán bộ lãnh đạo, quản lý các ban, ngành, đơn vị thuộc quận đến năm 2030. Chủ trì hội nghị có đồng chí Huỳnh Kim Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy.


Ảnh: Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Huỳnh Kim Tuấn triển khai kế hoạch quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận và cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Kim Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy đã triển khai Kế hoạch số 69-KH/QU ngày 26/4/2022 của Quận ủy Quận 11 về công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận và cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Kế hoạch cũng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo sự liên thông giữa các cấp, ngành, đơn vị; chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt quận, người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân.


Ảnh: Quang cảnh hội nghị

 

Đồng chí Huỳnh Kim Tuấn nhấn mạnh, quy hoạch cán bộ là khâu quan trọng, nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Để thực hiện tốt mục đích, yêu cầu công tác quy hoạch cán bộ đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Huỳnh Kim Tuấn đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc yêu cầu về cơ cấu độ tuổi trong quy hoạch. Đối tượng đưa vào danh sách quy hoạch phải đáp ứng đầy đủ các tiểu chuẩn, điều kiện tại thời điểm xem xét, phê duyệt quy hoạch, cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, kinh nghiệm công tác, đảm bảo về độ tuổi đủ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất trọn 1 nhiệm kỳ kế tiếp đó (60 tháng). Phương pháp tính tuổi quy hoạch thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy yêu cầu từng cấp ủy cơ sở đảng khẩn trương tiến hành ngay công tác rà soát, đánh giá nguồn cán bộ trên cơ sở tình hình cán bộ của đơn vị trong nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ tiếp theo, tập trung đánh giá cán bộ theo các tiêu chí: năng lực công tác, hiệu quả làm việc, uy tín, kết quả lấy phiếu tín nhiệm; triển vọng phát triển, khả năng đáp ứng yếu cầu nhiệm vụ theo chức danh quy hoạch… nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trong quy hoạch đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực trí tuệ và thực tiễn.

BTQ

 


Số lượt người xem: 668    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA