SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
4
7
8
2
Tin tức sự kiện 04 Tháng Giêng 2022 2:15:00 CH

Hướng dẫn Đăng ký thông tin sử dụng HĐĐT trên mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA của Nghị định 123

 


Bước 1: Truy cập vào cổng TTĐT Tổng cục Thuế (tại https://hoadondientu.gdt.gov.vn/) và điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký sử dụng HĐĐT bao gồm: tên người nộp thuế, mã số thuế, cơ quan thuế quản lý, người liên hệ, địa chỉ liên hệ, điện thoại liên hệ, thư liên hệ.

Bước 2: Tích lựa chọn hình thức hóa đơn có mã hoặc không có mã: Có mã của cơ quan thuế; Không có mã của cơ quan thuế.

Bước 3: Tích lựa chọn sử dụng HĐĐT có mã phải trả tiền dịch vụ hay không phải trả tiền dịch vụ

Bước 4: Lựa chọn phương thức chuyển dữ liệu HĐĐT

Bước 5: Lựa chọn loại hóa đơn sử dụng

Hóa đơn GTGT; Hóa đơn bán hàng; Hóa đơn bán tài sản công; Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia; Các loại hóa đơn khác; Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quán lý như hóa đơn.

Bước 6: Điền các danh sách chứng thư sổ sử dụng.

Bước 7: Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn (nếu có).

Bước 8: Điền đầy đủ ngày tháng năm và ký tên người nộp thuế.Số lượt người xem: 738    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA