SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
4
5
1
3
3
Tin tức sự kiện 01 Tháng Mười Hai 2021 9:25:00 SA

Một số nội dung về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 


Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, các Chương trình của Chính phủ về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người.

Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Kế hoạch số 5012/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020-2030"

Kế hoạch số 2033/KH-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021 trên địa bàn Thành phố

Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen"

Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị mình.

Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; các biện pháp quản lý, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ tái phạm.

 

 

VPUB


Số lượt người xem: 646    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA