SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
1
4
8
1
Tin tức sự kiện 14 Tháng Mười 2021 1:55:00 CH

Giới thiệu một số quy định liên quan đến Công tác dân tộc

  

Nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân tộc trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phổ biến trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận về các chính sách pháp luật nhất là các quy định pháp luật mới có hiệu lực.

Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Quận 11 giới thiệu Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định về Công tác dân tộc; Luật cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020 và Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú.

Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định về Công tác dân tộc

Tờ gấp một số quy định của Luật cư trú số 68/2020/QH14 ngày 13/11/2020

Tờ gấp một số quy định của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú

Phòng Tư pháp


Số lượt người xem: 429    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA