SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
5
5
1
4
8
Tin tức sự kiện 06 Tháng Mười 2021 3:00:00 CH

Thủ tục để người lao động nhận tiền hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116

PHẦN 1: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (ĐVSDLĐ)

(Thực hiện đối với Đơn vị sử dụng lao động (ĐVSDLĐ) và Người lao động (NLĐ) đang tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại đơn vị theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg)

BƯỚC 1: Cơ quan BHXH

Chậm nhất ngày 05 tháng 10 năm 2021, cơ quan BHXH gửi Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho đơn vị qua email hoặc các ứng dụng tiện ích: zalo, ....

BƯỚC 2: ĐVSDLĐ

- Tiếp nhận Mẫu số 01 do cơ quan BHXH chuyển đến, phối hợp với người lao động kiểm tra, đối chiếu, bổ sung thông tin của NLĐ so với Mẫu số 01.

- Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được Mẫu số 01 do cơ quan BHXH chuyển đến, đơn vị lập danh sách, như sau:

+ Đối với NLĐ không thay đổi thông tin và thời gian đóng BHTN, NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ: đơn vị lập danh sách theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi cho cơ quan BHXH qua hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy nếu đơn vị không giao dịch trực tuyến (kèm file excel cho chuyên quản thu qua email, zalo...).

+ Đối với NLĐ có thay đổi thông tin so với Mẫu số 01: Đơn vị lập danh sách theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg gửi cho cơ quan BHXH qua hồ sơ điện tử hoặc hồ sơ giấy kèm hồ sơ theo quy định để cơ quan BHXH điều chỉnh trước khi chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ.

+ Cung cấp đầy đủ thông tin theo mẫu.

- Để giải quyết kịp thời cho NLĐ, đơn vị có thể lập danh sách thành nhiều đợt (xong đợt nào gửi ngay cơ quan BHXH), chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021 thực hiện xong.

- Trường hợp thông tin số tài khoản, tên người nhận, tên ngân hàng, tên chi nhánh ngân hàng không khớp đúng, cơ quan BHXH liên hệ trực tiếp người lao động để yêu cầu cung cấp thông tin, do đó đơn vị cung cấp chính xác số điện thoại của người lao động cho cơ quan BHXH để cơ quan BHXH chi tiền hỗ trợ kịp thời cho NLĐ.

- NLĐ chưa có số tài khoản, đơn vị phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân.

Lưu ý:

- Trường hợp NLĐ chưa có tên trong Mẫu số 01 thì bổ sung vào Mẫu số 03 ghi “Bổ sung” vào cột Thông tin đề nghị điều chỉnh để cơ quan BHXH kiểm tra, rà soát. Trường hợp điều chỉnh thông tin của NLĐ thì ghi rõ thông tin cần điều chỉnh.

- NLĐ tự nguyện không nhận hỗ trợ thì ghi rõ ‘không nhận hỗ trợ’ vào cột ghi chú.

- ĐVSDLĐ lưu ý:

+ Cung cấp đầy đủ, chinh xác thông tin theo mẫu (đặc biệt là thông tin tài khoản và số điện thoại đúng của chính người lao động).

+ Đơn vị phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tất cả thông tin tại Mẫu số 02, Mẫu số 03. Trường hợp sau khi chi trả trợ cấp mà phát hiện sai sót cơ quan BHXH sẽ tính mức hưởng mới theo thời gian đóng BHTN đã được xác định lại; thanh toán bổ sung hoặc thu hồi phần chênh lệch của mức hưởng mới so với mức hưởng NLĐ đã nhận.

+ Liên hệ Cơ quan BHXH nếu vẫn chưa nhận được Mẫu 01. Tham gia Nhóm Zalo để tiếp nhận trao đổi thông tin với BHXH Quận 11 qua đường link:

https://zalo.me/g/awrjep163 hoặc mã QR đăng nhập (hình bên dưới).

- NLĐ lưu ý:

+ Kiểm tra đối chiếu thông tin trên danh sách theo Mẫu 02, cung cấp thông tin khớp đúng.

+ Cài đặt, đăng ký sử dụng VssID để kiểm tra quá trình BHTN.

+ Cung cấp chinh xác thông tin tài khoản của mình; mở tài khoản ngân hàng nếu chưa có để hưởng trợ cấp được thuận tiện.

* PHƯƠNG THỨC NỘP HỒ SƠ THÔNG QUA:

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)

- Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn) hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN;

- Dịch vụ bưu chính;

- Tại cơ quan BHXH cấp tỉnh hoặc cấp huyện theo phân cấp thu.

Lưu ý: Do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, hiện nay cơ quan chưa tiếp nhận hồ sơ trực tiếp và chưa chi trả tiền mặt tại trụ sở BHXH.

* THỜI HẠN GIẢI QUYẾT:

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách NLĐ đúng, đủ thông tin.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách, hồ sơ điều chỉnh thông tin của NLĐ.

--------------------------------

PHẦN 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC DÀNH CHO CÁ NHÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG (NLĐ)

(NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của Luật Việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng).

BƯỚC 1: Đối với người lao động:

- NLĐ kê khai và nộp Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg cho cơ quan BHXH thành phố, quận huyện nơi NLĐ có nhu cầu hỗ trợ (không phân biệt địa giới hành chính) qua ứng dụng VssID – BHXH số, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, qua dịch vụ bưu chính, gửi hồ sơ giấy trực tiếp.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 20/12/2021.

Lưu ý:

Lưu ý: Do diễn biến của dịch bệnh Covid còn phức tạp, hiện nay cơ quan chưa tiếp nhận và chi trả tiền mặt tại trụ sở BHXH. Do đó, để được nhận tiền hỗ trợ nhanh và an toàn, nên đăng ký nhận bằng phương thức chuyển khoản qua tài khoản do mình đứng tên; mở tài khoản nếu chưa có số tài khoản để cung cấp cho cơ quan BHXH.

- Người lao động cài đặt đăng ký sử dụng ứng dụng BHXH số - VssID để kiểm tra quá trình BHTN của mình và đăng ký hưởng qua Cổng Dịch vụ công hoặc qua VssID.

- Mỗi người lao động chỉ nộp hồ sơ một lần để tránh trùng lắp.

BƯỚC 2: Đối với cơ quan BHXH:

Giải quyết hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ NLĐ đúng, đủ thông tin.

Giải quyết hồ sơ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ điều chỉnh thông tin của NLĐ.

Hướng dẫn đăng ký trực tuyến nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

Bảo hiểm xã hội Quận 11

 

 


Số lượt người xem: 1587    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA