SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
5
5
6
6
Tin tức sự kiện 24 Tháng Ba 2021 10:30:00 SA

Hội thi tìm hiểu Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế

 

 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dưới hình thức tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật nhằm nâng cao sự chủ động, tự giác trong tìm hiểu pháp luật cũng như tạo điều kiện cho các đối tượng dự thi rà soát và cập nhật kiến thức pháp luật, qua đó tiếp tục tuyên truyền cho các tầng lớp Nhân dân tại khu phố, tổ dân phố về các quy định của pháp luật hiện hành và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 26/01/2021 về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận năm 2021. Phòng Tư pháp xây dựng Kế hoạch 145/KH-TP ngày 23/3/2021 về tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, chiến sỹ lực lượng vũ trang; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc quận; các trường học và Ủy ban nhân dân 16 phường; Báo cáo viên pháp luật quận; Tuyên truyền viên pháp luật phường; Ban điều hành các Tổ dân phố trên địa bàn quận.

- Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc quận, các trường học và Ủy ban nhân dân 16 phường; Báo cáo viên pháp luật quận; Tuyên truyền viên pháp luật phường; Ban điều hành các Tổ dân phố trên địa bàn quận.

- Nội dung: Một số nội dung cơ bản của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

- Hình thức: dưới dạng trắc nghiệm (chọn câu trả lời đúng nhất).

- Thời gian nộp bài: bài dự thi gửi về Phòng Tư pháp chậm nhất đến hết ngày 14/5/2021 (thứ sáu).

(Theo Kế hoạch 145/KH-TP ngày 23/3/2021 về tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế)

Phòng Tư pháp

 

 

 


Số lượt người xem: 1317    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA