SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
8
6
4
8
Tin tức sự kiện 24 Tháng Ba 2021 9:30:00 SA

Hội thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

 

Hội thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được triển khai rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua Hội thi, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn quận về mục đích, ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng và quá trình triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Thực hiện Kế hoạch số 778/KH-STP-PBGDPL ngày 03/3/2021 của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phòng Tư pháp xây dựng Kế hoạch 146/KH-TP ngày 23/3/2021 về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, chiến sỹ lực lượng vũ trang; các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc quận; các trường học và Ủy ban nhân dân 16 phường; Báo cáo viên pháp luật quận; Tuyên truyền viên pháp luật phường; Ban điều hành các Tổ dân phố trên địa bàn quận.

- Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc quận, các trường học và Ủy ban nhân dân 16 phường; Báo cáo viên pháp luật quận; Tuyên truyền viên pháp luật phường; Ban điều hành các Tổ dân phố trên địa bàn quận.

- Nội dung: Luật tổ chức Quốc hội năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Hình thức: dưới dạng trắc nghiệm (chọn câu trả lời đúng nhất).

- Thời gian nộp bài: bài dự thi gửi về Phòng Tư pháp chậm nhất đến hết ngày 14/5/2021 (thứ sáu).

(Theo kế hoạch 146/KH-TP ngày 23/3/2021 về tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)

Phòng Tư pháp

 

 

 


Số lượt người xem: 926    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA