SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
8
6
1
8
3
Tin tức sự kiện 10 Tháng Hai 2021 6:30:00 SA

“Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển” Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 11 quyết tâm xây dựng Quận 11 phát triển nhanh, bền vững

Năm 2020, là năm diễn ra sự kiện quan trọng của quận nhà, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020–2025 trong bối cảnh tình hình cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2016–2020 đã cơ bản hoàn thành. Trước thềm năm mới Xuân Tân Sửu 2021, đồng chí Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã dành thời gian trả lời phỏng vấn cho phóng viên Bản tin Quận 11 về những định hướng lớn của Quận ủy trong thời gian tới.

 Phóng viên: Cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn. Thưa đồng chí Nguyễn Tăng Minh, với vai trò là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11, năm 2020 là một năm ghi dấu những sự kiện chính trị quan trọng, xin đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật tại Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XII, và một số kết quả ban đầu trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025?

 

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 xác định mục tiêu phát triển tổng quát là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người, xây dựng gia đình hạnh phúc; đầu tư phát triển hạ tầng đô thị gắn với bảo vệ môi trường và phù hợp với xu hướng xây dựng đô thị thông minh; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Vì mục tiêu xây dựng Quận 11 phát triển nhanh, bền vững”. Đại hội cũng đã xác định 15 chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2020-2025 và 4 chương trình trọng điểm, gồm có: Chương trình “Giảm nghèo bền vững”; “Chỉnh trang và phát triển đô thị”; “Cải cách hành chính”; “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh. Tập trung Đề án Xây dựng Quận 11 trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025 với các nhóm giải pháp trọng tâm như sau: Xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh; Xây dựng chính quyền điện tử; Xây dựng kho dữ liệu dùng chung. Có thể thấy, Đảng bộ Quận 11 đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 39 đồng chí. Sau đại hội đã tổ chức tổng kết đại hội và tổng kết công trình thi đua cao điểm 200 ngày chào mừng Đại hội; kiện toàn và bổ sung nhân sự Ban Thường vụ; tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ quận; rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền và vận động Nhân dân để kịp thời có phương hướng, giải pháp cụ thể thực hiện, cụ thể hóa các chương trình làm việc hàng năm để Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy có lộ trình lãnh đạo, chỉ đạo đối với từng nhiệm vụ, chỉ tiêu. Đồng thời, Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ XII; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ quận lần thứ XII để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và Chương trình trọng điểm đã đề ra. Trước mắt là tập trung xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021, không chủ quan, lơ là đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Văn kiện Đại hội XII có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ các hoạt động của Đảng, chính quyền để phát triển địa phương ổn định và bền vững trong giai đoạn mới.

 

Phóng viên: Đồng chí đánh giá như thế nào về những đổi mới trong phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận để góp phần và thành tích chung của quận nhà trong thời gian vừa qua?

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh: Về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vai trò tích cực của người có uy tín trong cộng đồng dân cư để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, tập trung chăm lo, nâng dần mức sống cho Nhân dân. Vai trò giám sát và phản biện xã hội ngày càng được nâng lên, những kiến nghị sau góp ý, giám sát được các cơ quan nhà nước tiếp thu, giải quyết, từ đó củng cố lòng tin trong Nhân dân. Triển khai có hiệu quả việc tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

 

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động quận thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản chất giai cấp công nhân về chính trị, đạo đức, lối sống, kiến thức pháp luật. Quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, không để xảy ra đình công, lãng công. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng các mô hình sáng kiến mới đã nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý hành chính cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhà Văn hóa Lao động quận tổ chức nhiều hoạt động, phát triển mô hình các câu lạc bộ với hình thức đa dạng, phong phú, phục vụ đông đảo người lao động đến sinh hoạt.

 

Phải kể đến còn có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, hội viên và thanh niên. Đầu tư các giải pháp khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ gắn với các phong trào hành động cách mạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, đồng hành cùng thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp và giữ nước. Phát huy tốt vai trò của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, qua đó mở rộng tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn và đoàn viên; thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét, kết nạp.

 

Một trong những hội quần chúng tiêu biểu đặc trưng của giới là Hội Liên hiệp Phụ nữ quận không ngừng đổi mới nội dung, phương thức để tuyên truyền nhằm thu hút chị em phụ nữ đến với tổ chức Hội. Tập trung triển khai thực hiện các đề án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ - trẻ em giúp các gia đình tăng thu nhập, giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ thông qua nhiều mô hình thiết thực. Đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Phát huy tốt các tổ phụ nữ tư vấn cộng đồng; thể hiện tốt vai trò đại diện, hòa giải… là cầu nối xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa Đảng - chính quyền - hội viên phụ nữ.

 

Cùng với đó, lực lượng Hội Cựu chiến binh quận phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” trong tình hình mới; phối hợp thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua do cấp ủy đảng, chính quyền phát động như phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân ở địa phương… tích cực góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Quan tâm chăm lo đời sống hội viên và phối hợp vận động chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình “Giảm nghèo bền vững”.

 

Có thể thấy, Các Hội quần chúng đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống hội viên; chủ động trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, gia đình thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua, công tác an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Đội ngũ trí thức, đồng bào các dân tộc, tôn giáo chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, thực hiện tốt đoàn kết, tương thân, tương trợ trong cộng đồng dân cư.

 

Phóng viên: Trước thềm Đại hội Đảng bộ Quận Toàn quốc lần thứ XIII, trong không khí vui tươi của mùa Xuân cổ truyền của dân tộc đã gần kề, xin đồng chí chia sẻ đôi điều về những chương trình, công tác trọng tâm và yêu cầu nhiệm vụ mới của Đảng bộ quận trong năm 2021?

 

Đồng chí Nguyễn Tăng Minh: Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy luôn quan tâm thực hiện đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cơ quan đơn vị theo hướng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đi cơ sở, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian tới, Ban Thường vụ quận ủy sẽ tiếp tục đề ra nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, tập trung cho công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Tôi tin tưởng rằng, với những bài học mà Đảng bộ Quận 11 lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đúc kết từ kinh nghiệm thực tiễn, với việc chủ động dự báo tình hình, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển chủ yếu, các chương trình trọng điểm, cùng với các đề án, công trình trọng điểm giai đoạn 2020-2025 với các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể Đảng bộ Quận 11 sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 11 lần thứ XII đã đề ra, góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân quận nhà vào sự lãnh đạo của Đảng.

Song Quân - BTQ

 


Số lượt người xem: 818    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA