SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
7
8
8
9
Tin tức sự kiện 09 Tháng Hai 2021 7:15:00 SA

Quận 11 chung tay chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân

 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân quận đã nỗ lực, quyết tâm và tập trung trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thế hóa bằng kế hoạch chỉ đạo điều hành, chương trình công tác trọng tâm. Về cơ bản, tình hình kinh tế - xã hội của quận trong năm 2020 vẫn đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Về tình hình kinh tế: Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước thực hiện năm 2020 đạt 9.192 tỷ đồng, tăng 0,98% so cùng kỳ; Doanh thu thương mại - dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) ước thực hiện năm 2020 đạt 158.297 tỷ đồng tăng 10,08% so với  cùng kỳ. Triển khai thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trong năm 2020 đã có 616 doanh nghiệp được thành lập mới (đạt 52,6% chỉ tiêu thành phố giao, 616/1.170 doanh nghiệp), trong đó, có 160 doanh nghiệp vận động từ hộ kinh doanh chuyển lên (đạt 53,87% chỉ tiêu thành phố giao).

 

Ảnh: Tham quan dây chuyền sản xuất Doanh nghiệp Bánh kẹo ABC Bakery

Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, ước thực hiện năm 2020 là 1.250 tỷ đồng, đạt 97,5% dự toán năm (1.250/1.282 tỷ đồng) và bằng 107% so với cùng kỳ (phấn đấu đạt dự toán năm 2020 là 1.282 tỷ đồng), trong đó ước thu thuế công thương nghiệp là 523,4 tỷ đồng, đạt 80,5% dự toán giao và đạt 88,1% so với cùng kỳ; Thu ngân sách quận ước thực hiện năm 2020 là 1.215,460 tỷ đồng, đạt 122% dự toán năm (1.215,460/995,2 tỷ đồng) và bằng 101% so với cùng kỳ (1.215,460/1.204 tỷ đồng). Chi ngân sách quận (chi thường xuyên), ước thực hiện năm 2020 là 944,134 tỷ đồng đạt 95% dự toán năm (944,134/995,243 tỷ đồng).

Về quản lý đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản: đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn tập trung thành phố và vốn thành phố phân cấp. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng và cải tạo sửa chữa nhà ở riêng lẻ thông qua công tác cấp phép xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị. Đã bàn giao đưa vào sử dụng (công trình trường TH Nguyễn Bá Ngọc - cơ sở 1 và trường Hòa Bình) và tiếp tục hoàn thiện công trình trường THCS Nguyễn Huệ; lập các thủ tục chuẩn bị khởi công xây dựng mới 03 trường học. Tiếp tục thực hiện, hoàn thành công trình xây dựng mới Nhà thiếu nhi và trụ sở Quận Đoàn; Đã nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình: trụ sở Công an Phường 5, trụ sở Công an Phường 14; phối hợp với đơn vị tư vấn trình Ủy ban nhân dân Quận thông qua nội dung, nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Công viên khu Trường đua Phú Thọ - Khu vui chơi giải trí phục vụ thanh thiếu niên. Về phát động đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, theo đó, hoàn thành đúng tiến độ 33/37 công trình, dự án, trong đó có 04 công trình, dự án hoàn thành vượt tiến độ. Tình hình trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn quận đã có những chuyển biến rõ nét trong năm 2020. 100% phường (16/16 phường) đạt Danh hiệu “Phường - xã - thị trấn không xả rác ra đường và kênh rạch”; 02 phường đạt danh hiệu “Phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện với môi trường” và 01 phường đạt danh hiệu “Phường, xã, thị trấn sạch và xanh”; 25 mô hình, giải pháp, sáng kiến xanh.

 

Ảnh: Lãnh đạo quận thực hiện nghi thức khánh  thành Trường Tiểu học Hòa Bình

Về hoạt động văn hóa, xã hội:

Công tác huy động trẻ em ra lớp và phổ cập giáo dục ở các bậc học, kết thúc năm học 2019 - 2020, các chỉ tiêu của ngành giáo dục đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra: Tỷ lệ huy động trẻ từ 06 tháng đến 36 tháng tuổi trở lên ra lớp nhà trẻ đạt 30%; trẻ em 5 tuổi học mẫu giáo đạt 99,70%; trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học.

Quận đã ban hành kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 23/4/2020 triển khai thực hiện chủ đề “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” năm 2020 trên địa bàn quận. Trong thời gian qua, UBND quận đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình, cách làm hay đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Quận 11 đã tham mưu Ủy ban nhân dân quận ban hành các Quyết định công nhận các danh hiệu đạt chuẩn văn hóa năm 2019 , hoàn thành công tác đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2020 và tổ chức triển khai Quyết định 1280/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND thành phố ban hành về các Tiêu chuẩn văn hóa năm giai đoạn 2020 - 2025 ; Thường trực Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch kiểm tra các danh hiệu văn hóa năm 2020.

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chăm lo cho các đối tượng bị ảnh hưởng:  UBND quận đã kịp thời thành lập Ban chỉ đạo để triển khai các giải pháp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận trong từng giai đoạn theo chỉ đạo của Thành phố. Thực hiện các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận; tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho Ban Giám hiệu, nhân viên phụ trách y tế các trường học… Xây dựng được các Tổ giám sát covid 19 cộng đồng tại 16 Phường. Đảm bảo phương án 5 tại chỗ của các cơ quan, đơn vị, trường học… Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố đối với cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng dịch Covid-19: Tập trung rà soát, lập danh sách và công khai xét duyệt chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo không bỏ sót.

 

Về Chương trình “Giảm nghèo bền vững”:

Về giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động: Tính đến nay, đã giới thiệu việc làm cho 11.786 lượt người lao động, đạt tỷ lệ 117,86 %; trong đó, giới thiệu việc làm mới là 1.101 lao động, đạt tỷ lệ 110,1%. Đầu năm 2020, Quận 11 có 43 hộ nghèo, tỷ lệ 0,07%, 655 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,10%. Tiếp Đoàn Thành phố phúc tra và công nhận Quận 11 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố giai đoạn 2019-2020 trước 01 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, 16/16 phường không còn hộ nghèo, trong đó 07 phường duy trì không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo Thành phố (Phường 4, 5, 7, 9, 10, 15, 16).

 

Về cải cách thủ tục hành chính và sắp xếp vị trí việc làm: Việc khảo sát sự hài lòng của người dân được thực hiện thường xuyên tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Quận và Phường trong năm 2020: Tại Quận, đã có 2.297 lượt đánh giá thông qua hệ thống trang web đánh giá sự hài lòng, trong đó tỷ lệ hài lòng đạt 99,33%. Tại 16 phường, đã có 9.955 lượt đánh giá thông qua hệ thống đánh giá sự hài lòng, trong đó tỷ lệ hài lòng đạt 99,62%. Về thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính: Tổng số hồ sơ tiếp nhận năm 2020 tại Quận và Phường: 169.552 hồ sơ (quận: 6561 hồ sơ; phường: 162.991). Trong đó, có 169.420 hồ sơ đã giải quyết (tỷ lệ 99,92%), 132 hồ sơ đang giải quyết (tỷ lệ 0,08%); có 169.420 hồ sơ giải quyết đúng hạn (tỷ lệ 100%); có 00 hồ sơ trễ hạn (tỷ lệ 0%). Kết quả triển khai dịch vụ công mức độ 3 với 33 thủ tục hành chính và mức độ 4 với 05 thủ tục hành chính: Số hồ sơ giải quyết trực tuyến/tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của quận là 1903/6561 hồ sơ (tỷ lệ 29%), chưa đạt theo chỉ tiêu đề ra. Về sắp xếp vị trí việc làm: 100% các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND 16 phường có cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm. Hoàn tất việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách, đảm bảo số lượng theo Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố.

 

Ảnh: UBND quận chỉnh trang bộ phận Tiếp nhận và hoàn trả kết quả phục vụ người dân

Về công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) tại nguồn: Tỷ lệ hộ dân và ngoài hộ dân được tuyên truyền về chương trình phân loại CTRSH tại nguồn đạt 100%. Bước đầu triển khai phân loại CTRSH tại nguồn theo phương thức mới; các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, hộ dân có hợp đồng với các đơn vị thu gom rác: hiện đã đạt tỷ lệ 99,59% (còn khoảng 197/48.124 hộ chưa đóng tiền rác hàng tháng); 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 1 lần trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

 

Về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội: Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương tiếp tục giữ vững, ổn định; tập trung chỉ đạo và liên tục tổ chức các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm; tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn kết hợp với kiểm tra hành chính các cơ sở, kinh doanh dịch vụ nhạy cảm nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý tội phạm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ các cấp và hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cũng như trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Về công tác tuyển quân và chính sách hậu phương quân đội: Tổ chức tốt công tác chăm lo Tết Nguyên Đán và các chế độ chính sách cho thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2020, hoàn tất công tác giao nhận quân năm 2020, trong đó có 150 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 14 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân; tổ chức các đoàn đi thăm động viên các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2020, chiến sĩ nhập ngũ năm 2019 và quân nhân dự bị đang huấn luyện tại các đơn vị.

 

BTQ


Số lượt người xem: 984    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA