SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
9
1
4
9
Tin tức sự kiện 25 Tháng Giêng 2021 7:55:00 SA

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tân Phú và Quận 11: Nỗ lực truyền tải nguồn vốn đến hộ nghèo và hộ chính sách trong thời gian chống dịch Covid-19

Năm 2020 là năm với nhiều biến động, khó khăn về mặt kinh tế do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ viên chức, người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Tân Phú và Quận 11 đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được NHCSXH Thành phố và Ủy ban nhân dân Quận 11 giao. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo NHCSXH Thành phố, của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận 11, đã chỉ đạo các ban ngành của quận, các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, Ủy ban nhân dân 16 phường phối hợp tích cực với NHCSXH thực hiện tốt và có hiệu quả công tác cho vay chương trình tín dụng chính sách xã hội cho đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ chính sách khác góp phần vào việc giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn.

 

 

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Ngày 21/01/2021, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân quận 11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội quận - Nguyễn Trần Bình đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của NHCSXH, theo báo cáo kết quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Quận 11, đến 31/12/2020 tổng nguồn vốn cho vay đạt 168.996 triệu đồng, tăng 47.987 triệu đồng (+41,20%) so với năm 2019. Nguồn vốn tăng chủ yếu từ nguồn vốn NHCSXH Trung ương và vốn địa phương Thành phố cấp để thực hiện cho vay chương trình giải quyết việc làm, chương trình cho vay Nhà ở xã hội và chương trình cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn quận đến 31/12/2020 đạt 168.907 triệu đồng với 3.935 khách hàng, so với năm 2019 tổng dư nợ tăng 51.811 triệu đồng (+44,24%), chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ nhiều nhất là chương trình cho vay giải quyết việc làm tăng 39.347 triệu đồng, chương trình cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo tăng 8.047 triệu đồng và chương trình cho vay Nhà ở xã hội tăng 4.767 triệu đồng.       

Với những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, ảnh hưởng rất lớn đến công việc kinh doanh, buôn bán của người dân trên địa bàn, đặc biệt là lao động nghèo, tập thể cán bộ nhân viên NHCSXH quận đã nỗ lực phấn đấu truyền tải nguồn vốn vay đến tay hộ nghèo trong thời gian sớm nhất, tổng doanh số cho vay các chương trình trong năm 2020 đạt 96.987 triệu đồng với 1.960 hộ được vay vốn, dư nợ cho vay nhiều nhất là chương trình cho vay giải quyết việc làm với số tiền cho vay là 68.458 triệu đồng với 1.414 hộ được vay vốn, chương trình cho vay HSSV với số tiền cho vay là 2.101 triệu đồng với 53 sinh viên được vay vốn đi học và chương trình cho vay Quỹ xóa đói giảm nghèo với số tiền là 21.504 triệu đồng với 486 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vừa mới thóat mức chuẩn hộ cận nghèo được vay vốn làm ăn, buôn bán góp phần ổn định cuộc sống từng bước vươn lên thóat nghèo bền vững.

Tại buổi họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Nguyễn Trần Bình đã chỉ đạo NHCSXH quận, trong năm 2021 tiếp tục phát huy những thành quả đạt được năm 2020, tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả Chỉ thị số 40/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, đẩy mạnh công tác giải ngân các chương trình tín dụng chính sách xã hội, thực hiện tăng trưởng các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được Ủy ban nhân dân Thành phố, NHCSXH Thành phố và Ủy ban nhân dân quận giao ngay từ những tháng đầu năm 2021. Phấn đấu thực hiện tốt các giải pháp nhằm tăng trưởng dư nợ tín dụng các chương trình cho vay so với năm 2020. Hạn chế đến mức thấp nhất tồn đọng nguồn vốn, đẩy lùi tình trạng hộ dân trên địa bàn phải đi vay nóng, vay tín dụng đen.     

BTQ

 


Số lượt người xem: 1115    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA