SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
0
1
5
0
1
Tin tức sự kiện 15 Tháng Giêng 2021 10:20:00 SA

Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020

 

 

I. VỀ NHU CẦU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Giảm 05 chỉ tiêu ở các vị trí việc làm cần tuyển tại Thông báo số 52/TB-SNV ngày 07 tháng 01 năm 2021 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020. Hiện nay chỉ còn 07 chỉ tiêu tuyển dụng.

Người dự tuyển đã đăng ký vào các vị trí việc làm bị giảm chỉ tiêu tuyển dụng (giảm bớt chỉ tiêu tuyển dụng hoặc không còn chỉ tiêu tuyển dụng) được nêu cụ thể tại Phụ lục 1 Thông báo này được quyền giữ nguyên Phiếu đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm cũ (nếu vị trí đó còn chỉ tiêu tuyển dụng) hoặc nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm khác trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông báo này được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

2. Bổ sung 01 chỉ tiêu tuyển dụng (Được nêu cụ thể tại Phụ lục 1 Thông báo này).

Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào 01 chỉ tiêu nêu trên nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông báo này được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

 Lưu ý:

 Quá 30 ngày kể từ ngày Thông báo này được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng mà người đăng ký dự tuyển thuộc trường hợp nêu tại điểm 1 Mục I Thông báo này không điều chỉnh Phiếu đăng ký dự tuyển thì xem như không còn nhu cầu dự tuyển hoặc chấp nhận tiếp tục đăng ký dự tuyển ở vị trí việc làm cũ (nếu vị trí đó còn chỉ tiêu tuyển dụng).

II. VỀ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

Căn cứ Công văn số 3465/BGDĐT-QLCL ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Công văn số 1415/QLCL-QLVBCC ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, bổ sung thêm các cơ sở đào tạo được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản và nâng cao), cụ thể:

1. Từ ngày 08 tháng 9 năm 2020: công nhận chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Trường Đại học Quy Nhơn cấp theo Công văn số 3465/BGDĐT-QLCL.

2. Từ ngày 28 tháng 8 năm 2020: công nhận chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản và nâng cao) do Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cấp theo Công văn số 1415/QLCL-QLVBCC.

3. Các nội dung còn lại vẫn tiếp tục thực hiện theo Công văn số 4716/SNV-CCVC ngày 10 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về hướng dẫn văn bằng, chứng chỉ của người tham dự kỳ thi tuyển công chức Thành phố.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 07/01/2021 đến 17g00 ngày 06/02/2021.

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: tại trụ sở Ủy ban nhân dân Quận 11, số 270 Bình Thới, Phường 10, Quận 11.

Xem toàn văn

Phòng Nội vụ


Số lượt người xem: 1633    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA