SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
2
8
9
8
7
Tin tức sự kiện 30 Tháng Mười 2020 5:55:00 CH

Quận 11 tổng kết thực hiện quyết định 89/QĐ-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”

Ngày 29/10, Quận 11 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện quyết định 89/QĐ-TTG của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”. Tham dự hội nghị có bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố;  ông Nguyễn Trần Bình, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận; ông Nguyễn Trọng Hiếu, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

 

Ảnh - Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trần Bình trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã ra Nghị quyết xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập. Từ đó đến nay, ở nước ta đã đi qua 2 giai đoạn: Từ 2005 - 2010 (theo Quyết định 112/2005/QĐ-TTg) và từ 2011-2020 (theo Quyết định 89/QĐ-TTg).  Đảng ta đã có nhiều văn kiện chỉ đạo xây dựng và phát triển sự nghiệp xã hội học tập như Chỉ thị 11-CT/TW (ngày 13/4/2007) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Nghị quyết 29-NQ/TW (4/11/2013) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW đến năm 2030. Gần đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 489/QĐ-TTg về triển khai Kết luận 49-KL/TW đến năm 2030.

 

Ảnh - Phó Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Trần Thị Kim Thanh và Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND Quận Nguyễn Trần Bình trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu

Trong những năm qua, Quận ủy - Ủy ban nhân dân Quận 11 luôn dành nhiều sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài, công tác “xã hội hoá giáo dục”; Ngành giáo dục và đào tạo và Hội khuyến học quận phối hợp tham mưu triển khai nghiêm túc, cùng với sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, công tác phát triển các phong trào xã hội học tập có bước chuyển biến theo hướng hoàn thiện và phát triển, nhiều mục tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Một số kết quả khả qua có thể kể đến như: Hệ thống mạng lưới các trung tâm học tập công đồng phủ kín 100% các phường; toàn quận đã huy động nguồn kinh phí xã hội hóa lớn chi cho hoạt động khuyến học, khuyến tài, đã trao gần 6.000 suất học bổng khuyến học với tổng số tiền trên 8 tỉ đồng cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các em tiếp tục đến trường; các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị chuyển biến rõ nét, nhiều mô hình điển hình được nhân rộng… Đến nay, toàn quận đã có gần 10.800 hộ gia đình học tập, đạt tỉ lệ 72% trên tổng số hộ dân; 4 dòng họ học tập, chiếm tỷ lệ 50% trong tổng số dòng họ; 53 cộng đồng khu phố học tập, chiếm tỷ lệ 84,12%; 75 đơn vị học tập, chiếm tỷ lệ 96,15%.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Trần Bình nhấn mạnh, “Một trong những yêu cầu của Đảng đặt ra (tại Kết luận 49-KL/TW) là: “Một đảng viên sẽ phải trở thành một công dân học tập, mỗi gia đình đảng viên phải trở thành một gia đình học tập, mỗi chi bộ đảng phải trở thành một đơn vị học tập”. Do vậy, tôi đề nghị các cấp ủy phải tập trung lãnh đạo tổ chức Đảng luôn luôn là hạt nhân của phong trào toàn dân xây dựng xã hội học tập. Đề nghị UBND các phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình học tập, phấn đấu mỗi cán bộ, công chức phải gương mẫu trở thành “Công dân học tập”, gia đình cán bộ, công chức phải trở thành “Gia đình học tập”, mỗi cơ quan, đơn vị trường học phải là “Đơn vị học tập””. Song song đó, Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập quận, phường và các đơn vị cần tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, Nhà nước đến nhân dân nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học cuả dân tộc Việt Nam. Trong đó, chú trọng đến việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, gắn việc phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, học đi đôi với hành, với phong trào khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi, giảm nghèo bền vững và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Quận ủy – UBND quận tin tưởng rằng Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập Quận và 16 Phường tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, đẩy mạnh hoạt động đưa công tác xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài trở thành một phong trào rộng rãi hơn nữa, xây dựng thành công xã hội học tập tại địa bàn, góp phần xây dựng Quận nhà ngày càng văn minh, phát triển, thực hiện thành công những yêu cầu mà Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Dịp này, Quận 11 đã tuyên dương 19 tập thể và 19 cá nhân điển hình trong phong trào Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn quận 11.

 


Số lượt người xem: 1326    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA