SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
6
5
2
7
8
Tin tức sự kiện 03 Tháng Chín 2020 4:50:00 CH

Quận 11: Lễ trao quyết định cán bộ

Sáng ngày 1/9, Quận 11 đã tổ chức lễ trao quyết định nhân sự khối giáo dục tại Hội trường UBND Quận. Tham dự có các đồng chí: Trương Quốc Lâm, Bí thư Quận ủy Quận 11; Nguyễn Tăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận; Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; Huỳnh Kim Tuấn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Liêu Thị Liên, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND Quận; Trần Thúc Chương, QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận.

Đợt này, Chủ tịch UBND Quận đã trao các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục quận 11 cho 29 đồng chí, cụ thể như sau:

-           Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm bà Phạm Thị Hoài An, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 8 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 2 kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Thái Thị Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 15 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 13 kể từ ngày 1/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

 

-           Điều động và bổ nhiệm bà Mai Thị Trà My, giáo viên Trường Mầm non Quận giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 9 kể từ ngày 3/9/2020, với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Loan, giáo viên Trường Mầm non Quận giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 14 kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

 

-           Bổ nhiệm ông Phạm Trung Hiếu, giáo viên Trường Trung Học Cơ Sở Phú Thọ giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Phú Thọ kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Phi Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non 10 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Quận kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

 

-           Điều động và bổ nhiệm bà Võ Thị Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 16 giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 5 kể từ ngày 3/9/2020, thời gian giữ chức vụ cho đến ngày nghỉ hưu theo quy định.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Nguyệt Ánh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 11 giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 6 kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

 

-           Điều động và bổ nhiệm bà Trương Thị Thanh Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 2 giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 9 kể từ ngày 3/9/2020, thời gian giữ chức vụ cho đến ngày nghỉ hưu theo quy định.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Phượng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 15, giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non 10, kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

 

-           Điều động và bổ nhiệm bà Hoàng Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 6 giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 11 kể từ ngày 3/9/2020, thời gian giữ chức vụ cho đến ngày nghỉ hưu theo quy định.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Lê Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 9 giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 15 kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

 

-           Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thế Yến, Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 5 giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 16 kể từ ngày 3/9/2020, , thời gian giữ chức vụ cho đến ngày nghỉ hưu theo quy định.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Đào Mộng Tuyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

 

-           Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nhỏ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thi kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Long Quân giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ kể từ ngày 3/9/2020 , với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

 

-           Điều động và bổ nhiệm ông Văn Nhật Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Lê Đình Chinh từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm ông Bùi Văn Chiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Long Quân kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

 

-           Điều động và bổ nhiệm bà Dương Thị Thúy Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 9 giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 5 kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm Bà Lê Thị Nhật Phượng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 5 giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 13 kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

 

-           Điều động và bổ nhiệm bà Huỳnh Thị Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phường 13 giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 15 kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Đặng Phạm Bích Nhu, Phó Hiệu trưởng Trường Giáo dục chuyên biệt 15/5 giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Huỳnh Mỹ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lạc Long Quân giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Trắc kể từngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Mỹ Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Trắc giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ kể từ ngày 3/9/2020.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thị Bích Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú thọ giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn kể từ ngày 3/9/2020  cho đến ngày nghỉ hưu theo quy định.

-           Điều động và bổ nhiệm ông Cát Hiếu Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Lữ Gia kể từ ngày 3/9/2020, với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm ông Phạm Hiền Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Lữ Gia giữ chức vụ Phó Hiệu Trưởng Trung Học Cơ Sở Hậu Giang kể từ ngày 3/9/2020, với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Ngô Lương Quan Đoan Chính, Phó Hiệu trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Hậu Giang giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Anh Xuân kể từ ngày 3/9/2020 với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

-           Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Búp, Phó Hiệu trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Lê Anh Xuân giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Trung Học Cơ Sở Chu Văn An kể từ ngày 3/9/2020, với thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

Bí thư Quận ủy Trương Quốc Lâm đánh giá cao quá trình đóng góp của các đồng chí cán bộ quản lý giáo dục đối với từng đơn vị để mang lại nhiều thành tích cho quận nhà trong sự nghiệp giáo dục thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị các đồng chí cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ, công tác kết nạp đảng viên, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho các đảng viên trẻ phát huy năng lực công tác, tiếp tục đóng góp vào công tác xây dựng đảng xây dựng chính quyền ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân dân trên địa bàn.

Đại diện các đồng chí được nhận quyết định, phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Phi Phượng, Tân Hiệu trưởng Mầm non Quận 11 bày tỏ sự quyết tâm sẽ đoàn kết, đồng lòng với tập thể đơn vị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bản thân sẽ nghiên cứu, học tập và rèn luyện, nghiên cứu các giải pháp mới, triển khai có hiệu quả các phương pháp đổi mới giáo dục theo hướng phát triển trẻ toàn diện, góp phần đóng góp vào thành tích chung của ngành giáo dục quận 11 trong thời gian tới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận bày tỏ mong muốn trên cương vị công tác mới các đồng chí mới được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển được lãnh đạo quận tin tưởng giao nhiệm vụ, có thời gian công tác chuyên môn vững vàng, tiếp tục nỗ lực, đoàn kết thống nhất cùng tập thể đơn vị mới, nhanh chóng thích nghi và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục quận nhà trong năm học mới và nhiều năm tiếp theo ngày càng phát triển.


Số lượt người xem: 4543    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA