SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
1
7
9
8
Tin tức sự kiện 17 Tháng Bảy 2020 12:00:00 CH

Tổ chức tập huấn cung cầu lao động năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 14022/KH-SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố về triển khai thực hiện thu thập thông tin cung, cầu lao động thuộc Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm năm 2020 và Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 11 về triển khai thực hiện thu thập, lưu trữ và tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Quận 11 giai đoạn 2016 - 2020.

 

Vừa qua, tại Hội trường Công an Quận 11, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai và tập huấn nghiệp vụ thu thập thông tin cung, cầu lao động. Nội dung: tập huấn các quy định về thu thập thông tin thị trường lao động, nghiệp vụ ghi chép thu thập thông tin, cơ sở đánh giá về thực trạng tham gia hoạt động kinh tế của người lao động, tính toán tỉ lệ thất nghiệp, tỉ lệ lao động qua đào tạo trên cơ sở thu thập thông tin cung - cầu lao động cho 320 đối tượng đến tham dự là Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Lao động - Thương binh và Xã hội 16 phường;Điều tra viên trực tiếp thực hiện việc thu thập thông tin cung, cầu lao động

Buổi tập huấn nhằm tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung thu thập thông tin thị trường lao động theo đúng quy định: Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm thất nghiệp làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực. Thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có sử dụng lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động, làm cơ sở xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực. Xây dựng cơ sở dữ liệu cung, cầu lao động đảm bảo đúng đối tượng, thông tin thu thập chính xác và đầy đủ làm cơ sở hoạch định các chính sách, giải pháp thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động - việc làm trên địa bàn Quận 11.

 


Số lượt người xem: 1170    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA