SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
8
5
6
1
8
Tin tức sự kiện 04 Tháng Sáu 2020 9:20:00 SA

Giới thiệu các nội dung liên quan Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

Ủy ban nhân dân Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 1650/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 về triển khai Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. Để triển khai Kế hoạch thi hành trách nhiệm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ khả thi và để quán triệt trách nhiệm chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước, Sở Tư pháp đã tiến hành đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật trên Trang thông tin điện tử https://sotuphap.hochiminhcity.gov.vn và Cổng thông tin điện tử Tuyên truyền phổ biến Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn . Với các nội dung cụ thể như sau: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020; Nghị định số 26/2000/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10/3/2020 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Thông tư số 38/2020/TT-BCA ngày 17/4/2020 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an nhân dân.


Số lượt người xem: 1548    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA