SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
0
2
7
8
Tin tức sự kiện 01 Tháng Sáu 2020 11:25:00 SA

Ủy ban nhân dân quận trao quyết định về điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức

Ngày 29/5, ông Trần Phi Long, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, bà Liêu Thị Liên, QUV, Phó Chủ tịch HĐND Quận, ông Nguyễn Trần Bình, UVTV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, ông Trần Thúc Chương, QUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận, ông Nguyễn Hải Vân, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, ông Nguyễn Thanh Tuấn, QUV, Chánh Văn phòng Quận ủy Quận 11, bà Tô Thị Thanh Thúy, QUV, Trưởng Phòng Nội vụ, ông Đinh Chí Thịnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  Quận  cùng tập thể lãnh đạo các đơn vị Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận, Phòng Y tế, Đảng ủy - HĐND - UBND Phường 5, 6 dự lễ trao Quyết định đối với các đồng chí: trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5 giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020; Trao quyết định bổ nhiệm bà Lương Viễn Tú, Chuyên viên Phòng Y tế giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Y tế kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020, thời gian bổ nhiệm là 05 năm; Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 6 khóa X nhiện kỳ 2016-2021 đối với ông Ngũ Nam; quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 


Số lượt người xem: 1900    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA