SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
5
9
3
7
5
Tin tức sự kiện 27 Tháng Tư 2020 11:05:00 CH

Quận 11 công bố dự thảo lần 1 Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Ban Thường vụ Quận ủy Quận 11 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Ngô Văn Luận, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận nhấn mạnh việc công bố dự thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây cũng là cơ sở để các chi đảng bộ cơ sở có điều kiện tham khảo, chuẩn bị cho đại hội các chi đảng bộ cấp cơ sở. Theo đó, đồng chí yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở triển khai ngay để cán bộ, đảng viên và nhân dân được tiếp cận dự thảo văn kiện và tham gia góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị lần 1 này để hoàn thiện báo cáo trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Được biết, các Đảng bộ Phường được chọn làm điểm có Đảng bộ Phường 10, Đảng bộ Phường 7, Đảng bộ Phường 14; trong đó, Phường 10, Phường 14 tổ chức Đại hội Đại biểu, Phường 7 tổ chức đại hội đảng viên, riêng Phường 14 thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ trực tiếp bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy. Đánh giá chung việc tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 tại 3 phường đều bám sát theo kịch bản đề cương hướng dẫn để xây dựng, biên tập nội dung báo cáo chính trị, kiểm điểm cấp ủy và dự thảo nghị quyết đại hội; công tác tuyên truyền được quan tâm chú trọng, chuẩn bị công tác nhân sự đúng quy định.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 11 đã công bố các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII của Đảng và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 giai đoạn 2020 - 2025 để lấy ý kiến nhân dân. Mọi ý kiến góp ý vào Dự thảo văn kiện xin gửi đến Văn phòng Đảng ủy 16 phường hoặc Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 11 theo địa chỉ email: bantuyengiaoqu11@gmail.com

Đính kèm Dự thảo Báo cáo chính trị Đại biểu Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025

 


Số lượt người xem: 1299    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA