SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
9
7
3
7
6
Tin tức sự kiện 20 Tháng Ba 2020 1:30:00 CH

Thông báo treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Căn cứ Bộ Luật Lao động (sửa đổi), sổ 10/2012/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 và Thông báo số 24/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân quận thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội nghị trong 01 ngày thứ Năm, ngày 02 tháng 4 năm 2020 (nhằm ngày 10 tháng 3 Âm lịch).

2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong ngày nghỉ Lễ nêu trên.

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường:

+ Tuyên truyền đến từng hộ dân về cách thức và vị trí trang trọng treo cờ Tổ quốc; kiểm tra nhắc nhở và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận việc treo cờ Tổ quốc ở từng địa bàn dân cư.

+ Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận tại văn bản số 134/UBND-VHTT ngày 03/02/2020 về tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường quản lý (lưu ý các khu vui chơi công cộng, các điểm kinh doanh dịch vụ).

4. Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường bố trí người trực trong các ngày nghỉ Lễ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị và các khu vui chơi công cộng trên địa bàn; Chậm nhất là ngày 27 tháng 03 năm 2020 gửi danh sách trực về Ủy ban nhân dân quận (thông qua Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận).

5. Giao Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận và Ủy ban nhân dân 16 phường có kế hoạch thực hiện tốt công tác vệ sinh trên toàn quận trước và ngay sau khi kết thúc các hoạt động Lễ, đảm bảo sạch đẹp đường phố và các khu vui chơi công cộng; vận động nhân dân, các cơ quan đơn vị tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh tại khu dân cư, chợ, trường học, công sở, xí nghiệp và các tuyến đường; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trực thuộc, phối hợp các đoàn thể quần chúng vận động nhân dân thực hiện tốt thông báo này.

 


Số lượt người xem: 1506    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA