SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
1
0
5
1
8
Tin tức sự kiện 14 Tháng Mười 2019 9:15:00 SA

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019

1. Lĩnh vực kinh tế - tài chính:

               a) Về kinh tế: duy trì tốc độ tăng về kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện 9 tháng đạt 6.581 tỷ đồng, tăng 4,25% (+268 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 4%). Giá trị sản xuất toàn ngành thương mại (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện 9 tháng đạt 13.218 tỷ đồng tăng 14,49% (+1.672,79 tỷ đồng) so với cùng kỳ (chỉ tiêu tăng 14%).   

- Thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2019, quận đã kiện toàn Tổ công tác, chỉ đạo rà soát, lập danh sách, tổ chức 3 buổi tiếp xúc, vận động với gần 300 hộ kinh doanh tham dự; kết quả trong 9 tháng đầu năm: đã thành lập mới 460 doanh nghiệp, đạt 38,17% chỉ tiêu thành phố giao (460/1.205), trong đó vận động các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi mô hình thành doanh nghiệp là 200 hộ, đạt 44,84% chỉ tiêu thành phố giao (200/446).

- Về phát triển kinh tế tập thể: đã hỗ trợ thành lập mới 4 hợp tác xã, đạt 400% chỉ tiêu đề ra, vận động thành lập 9/19 tổ hợp tác đạt 47,36% chỉ tiêu năm 2019, qua đó nâng tổng số tổ hợp tác trên địa bàn quận là 33 tổ hợp tác. Về kết quả thực hiện chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, trong 9 tháng các Ngân hàng Thương mại đã giải ngân cho 48 doanh nghiệp trên địa bàn quận với tổng số tiền 3.692,31 tỷ đồng.

b) Về ngân sách: Thu ngân sách nhà nước thực hiện 9 tháng là 859,84 tỷ đồng, đạt 74% dự toán năm (859,84/1.155 tỷ đồng), trong đó thu thuế công thương nghiệp là 444,2 tỷ đồng, đạt 72% dự toán năm (444,2/620 tỷ đồng), tăng 4,8% so cùng kỳ (444,2/423,77 tỷ đồng).

Thu ngân sách quận là 779,6 tỷ đồng (không tính kết dư năm trước chuyển sang) đạt 82,03% dự toán năm (779,6/950,3 tỷ đồng). Chi ngân sách quận ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2019 là 493,8 tỷ đồng đạt 51,9% dự toán năm (493,8/950,3 tỷ đồng).

            - Tiếp tục tập trung các giải pháp kéo giảm nợ đọng thuế; định kỳ hàng quý Hội đồng xử lý nợ đọng thuế tổ chức tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp nợ đọng thuế. Tổng số nợ đọng thông thường tính đến 31/8/2019 là 155 tỷ đồng, trong đó có 105,3 tỷ đồng là nợ khó thu hồi nhưng không đủ điều kiện phân loại vào nợ khó thu ( Trong số nợ thông thường 155 tỷ đồng có 105,3 tỷ đồng là nợ khó thu hồi nhưng không đủ điều kiện phân loại vào nợ khó thu, bao gồm: nợ của công ty TNHH Lan Phượng là 0,7 tỷ, nợ của công ty TNHH TM Kim Kim Long là 7,5 tỷ, nợ tiền thuê đất của công ty TNHH MTV DVCI là 87,7 tỷ, nợ của công ty cổ phần Viettronimex là 7,4 tỷ, nợ của công ty TNHH Lan Phượng là 1,2 tỷ, nợ của công ty TNHH Kim Kim Long là 9 tỷ), do vậy số nợ thông thường còn lại là 49,7 tỷ đồng (chiếm 4,3% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2019, đảm bảo chỉ tiêu thành phố giao dưới 5%).

2. Lĩnh vực xây dựng cơ bản – quản lý đô thị:

a) Về đầu tư xây dựng cơ bản: tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình, dự án xác định trong kế hoạch năm 2019, đến nay cơ bản đảm bảo theo tiến độ đề ra. Nguồn vốn ngân sách tập trung: có 9 công trình (bao gồm: chuyển tiếp 4 công trình, khởi công mới 4 công trình và 01 công trình do Sở Xây dựng phân khai), ước giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng là 45,0 tỷ đồng, ước giá trị giải ngân 9 tháng là 70,013 tỷ đồng, đạt 69,2% kế hoạch (70,013/101,193 tỷ đồng). Nguồn vốn thành phố phân cấp: có 9 công trình (bao gồm: chuyển tiếp 3 công trình, khởi công mới 2 công trình và chuẩn bị đầu tư 4 công trình), ước giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng là 12,0 tỷ đồng, ước giá trị giải ngân 9 tháng là 12,5 tỷ đồng, đạt 70,9% kế hoạch (12,5/17,623 tỷ đồng). Nguồn vốn bán nhà theo quyết định 09/2007/QĐ-TTg: có 11 công trình (bao gồm: chuyển tiếp 5 công trình, khởi công mới 6 công trình), ước giá trị khối lượng 9 tháng là 9,6 tỷ đồng; ước giá trị giải ngân tháng 9 tháng là 9,6 tỷ đồng, đạt 39,6% kế hoạch (9,6/24,26 tỷ đồng). Nguồn vốn thành phố phân cấp bổ sung có mục tiêu hỗ trợ đầu tư trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường: có 6 công trình (3 công trình đang nghiệm thu và chuẩn bị thủ tục xây dựng mới 3 công trình), ước giá trị khối lượng thực hiện 9 tháng là 2,6 tỷ đồng và ước giá trị giải ngân 9 tháng là 2,69 tỷ đồng, đạt 97,8% kế hoạch (2,69/2,75 tỷ đồng). (Chi tiết tiến độ các công trình theo bảng đính kèm)

  Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: trình và thành phố đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án bồi thường, giải tỏa, tái định cư; duyệt đơn giá bán nhà tái định cư phục vụ cho Dự án "Bồi thường giải tỏa, tái định cư Nút giao thông Ông Ích Khiêm - Lãnh Binh Thăng - Bình Thới", Dự án Bồi thường, giải tỏa, tái định cư mở rộng đường dự phóng Lê Thị Bạch Cát (từ Bình Thới đến hẻm 32 Ông Ích Khiêm), phường 14; đã hoàn tất công tác nhận định pháp lý về nguồn gốc nhà – đất đối với các dự án trên. Ban hành kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, kiểm tra hiện trạng nhà – đất của các hộ dân bị giải tỏa trong dự án và ban hành 183 Thông báo thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân; 4 thông báo thu hồi đất đối với tổ chức đối với Dự án Xây dựng đường vành đai Đầm Sen.

Tiếp tục đôn đốc các sở ngành thành phố hướng dẫn, có ý kiến đối với một trường hợp thuộc dự án Xây dựng mới Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự (Ngày 13 tháng 9 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường văn bản số 7686/STNMT-KTĐ đề nghị Ủy ban nhân dân quận 11 thực hiện việc thẩm định, phê duyệt giá thuê, giá bán căn hộ chung cư phục vụ tái định cư cho ông Nguyễn Văn Quan bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự quận 11 theo đúng quy định tại Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố). Hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế để thu hồi đất một phần của hộ dân còn lại thuộc dự án mở rộng nút giao thông Lãnh Binh Thăng - Tôn Thất Hiệp.

            b) Về quản lý đô thị:

- Hoàn chỉnh hồ sơ công tác cắm mốc giới đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Trường đua Phú Thọ. Trình Sở Quy hoạch – Kiến trúc có ý kiến đối với Đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với các tuyến đường đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận điều chỉnh lộ giới.

- Công khai và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Xây dựng kế hoạch cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận khu 5,8ha Đầm Sen theo Kết luận của Ban thường vụ Quận ủy.

- Thực hiện cuộc vận động “người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, quận và 16 phường đã tổ chức Lễ ra quân, tổ chức tuyên truyền, ký kết chương trình phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để vận động “không xả rác”, “Chống rác thải nhựa”; tang cường công tác kiểm tra về môi trường và quản lý rác thải, các cá nhân, tổ chức thu gom, vận chuyển CTRSH tại nguồn.

            - Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố và Nghị Quyết số 22/NQ-Q11 của Quận Ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước, lập lại trật tự xây dựng, Ủy ban nhân dân quận đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn Quận”nhằm đánh giá, nhận định về thực trạng công tác quản lý trật tự xây dựng và tình hình vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng trên địa bàn  quận, xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, yếu kém để tập trung giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới, trong 9 tháng đầu năm đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp vi phạm xây dựng không phép và ban hành 01 quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình. Tiếp tục tập trung công tác lập lại trật tự lòng lề đường, các điểm kinh doanh tự phát, cơ bản tiếp tục duy trì ổn định đối với 05 tuyến đường trọng điểm (Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Thuận Kiều); Lê Đại Hành (đoạn từ Bình Thới đến 3/2); Minh Phụng (đoạn từ Bình Thới đến 3/2); Lạc Long Quân (đoạn từ Âu Cơ đến Hòa Bình); Ba Tháng Hai (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Hàn Hải Nguyên)) và các tuyến đường Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 đề nghị xử lý.

- Triển khai thực hiện chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn 16 phường, đến nay các đơn vị đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức lễ phát động triển khai thực hiện. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận, chuyển đổi các đường dây thu gom rác dân lập sang hoạt động có tổ chức trên địa bàn quận (Trên địa bàn quận hiện có 125 đường dây rác dân lập đang hoạt động thu gom rác, trong đó có 65/125 đường dây đã tham gia hoạt động có tổ chức (chiếm 52%). Có 05/125 (chiếm 4%) đường dây rác dân lập có trang bị xe tải (loại nhỏ), có 07 trường hợp đang làm thủ tục vay tiền để mua xe. Còn lại 113/125 (chiếm 90,4%) đường dây rác dân lập sử dụng xe lôi, xe ba gác cơi nới để thu gom rác. Nguyên nhân: chủ yếu là do các đường dây rác dân lập chưa có đủ kinh phí để chuyển đổi phương tiện mặc dù đã có những chính sách cho vay ưu đãi từ quỹ Bảo vệ môi trường thành phố). 

3. Lĩnh vực văn hóa xã hội:

a) Về giáo dục và đào tạo: tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020. Đã xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020, kết thúc năm học 2018-2019, các chỉ tiêu của ngành giáo dục đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, tỷ lệ huy động trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên ra lớp nhà trẻ đạt 74,14% (chỉ tiêu 30%), tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 99,26% (chỉ tiêu trên 98%), trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%; giữ vững tỷ lệ phổ cập giáo dục các bậc học. Hoàn tất công tác sửa chữa trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất và luân chuyển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý phục vụ tốt khai giảng năm học 2019-2020. Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp năm học 2018 - 2019 và kỳ thi PTTH Quốc gia năm 2019.

b) Văn hóa thông tin: tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2018, hoàn thành công tác đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2019 theo các tiêu chuẩn văn hóa giai đoạn 2017 - 2021 đảm bảo chỉ tiêu đề ra (Kết quả kiểm tra, công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2018: Hộ dân trên địa bàn đạt chuẩn gia đình văn hoá: 95%;  Khu phố được công nhân khu phố văn hoá: 92%; Phường văn minh-đô thị: 10/16 phường (62,5%)

+ Chung cư, nhà tập thể đạt chuẩn văn hóa: 100% ; Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa: 99,4% ). Tổ chức Hội thi sáng tác, thiết kế ấn phẩm tuyên truyền “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” trên địa bàn quận (Kết quả, Phường Kết quả: Phường 6 (Hạng 1), Phường 16 (Hạng 2), Phường 5 (Hạng 3), Phường 3, 8, 9, 13 (Hạng khuyến khích)). Thành lập 04 Tổ kiểm tra giám sát về phong trào “15 phút vì thành phố văn minh – sạch đẹp” định kỳ sáng chủ nhật hàng tuần. Tiếp tục thực hiện các hoạt động tuyên truyền, cổ động chính trị, vận động treo cờ Tổ quốc vào các Lễ, Tết.

Tiếp tục kiểm tra, chấn chỉnh bảng hiệu, bảng quảng cáo, kiểm tra xử lý việc phát tờ rơi tại các giao lộ; kết quả, đã tổ chức bôi xóa trên 4.260 lượt số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép, tháo gỡ 3.097 băng-rôn quảng cáo vi phạm pháp luật; tham mưu xử phạt 34 vụ (06 vụ cảnh cáo) quảng cáo phát tờ rơi, treo trên trụ điện, 10 vụ đặt bảng quảng cáo không thông báo nội dung theo quy định với số tiền phạt 62,6 triệu đồng. Lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội quận, phường đã kiểm tra 287 lượt, đã xử phạt 159 trường hợp vi phạm với số tiền trên 582 triệu đồng.

              Thể dục thể thao: phong trào rèn luyện thể dục thể thao được phát động sâu rộng trong nhân dân, số người luyện tập thể dục thể thao thường xuyên trên địa bàn quận là 31% (chỉ tiêu từ 28% đến 33%). Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 với hơn 1.500 lượt người tham dự. Tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2019, đã có 102 lượt vận động viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành kiểm tra bơi phổ thông. Tổ chức Lễ Khai mạc Hội thao Khu phố văn hóa trên địa bàn quận – năm 2019 với hơn 620 người tham dự.

c) Y tế - Dân số kế hoạch hóa gia đình:

Công tác y tế: duy trì tốt công tác khám và điều trị bệnh, tổng số lượt người khám chữa bệnh tại Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế quận và Trạm Y tế 16 phường trong 9 tháng đầu năm là 501.427 lượt người; tổ chức kiểm tra y tế học đường năm học 2018-2019 với 76 trường học; kiểm tra 19 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 03 cơ sở đối với lĩnh vực y tế tư nhân. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc đối với các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn quận, tính đến nay đã có 150/150 nhà thuốc đăng ký thực hiện kết nối dữ liệu (đạt tỷ lệ 100%). Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, tính đến ngày 23/9/2019, toàn quận có 202.353/236.451 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 85,58% (chỉ tiêu 88%).

Công tác phòng chống dịch bệnh: tổ chức lễ phát động và thực hiện chiến dịch hưởng ứng “Ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết” lần thứ 9 năm 2019; thực hiện kiểm tra, giám sát các điểm nguy cơ sốt xuất huyết, giám sát hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn 16 Phường (trong đó đã giám sát 48 điểm nguy cơ sốt xuất huyết (20 Trường công lập, 05 Trường ngoài công lập, 04 nhóm trẻ gia đình, 19 điểm nguy cơ trong cộng đồng), trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn quận xảy ra 267 ca mắc bệnh sốt xuất huyết (tăng 72 ca so với cùng kỳ), 25 ca mắc bệnh tay chân miệng (giảm 04 ca so với cùng kỳ), không có trường hợp tử vong; 82 ca bệnh sởi, bệnh cúm A: chưa phát hiện ca bệnh.

Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm: tăng cường nhiều hoạt động quản lý, truyền thông (Tổ chức 25 buổi truyền thông với 1.342 lượt người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tham dự (Tổ chức 25 buổi truyền thông với 1.342 lượt người sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tham dự) và kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn quận, đặc biệt vào các đợt cao điểm: Tháng hành động vì An toàn thực phẩm, Tết Trung thu, kiểm tra sau cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Qua đó, Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP quận kiểm tra 89 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 19 cơ sở; phối hợp Công an quận kiểm tra 28 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở; phối hợp Đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận 5, 10, 11 (Đội 5) kiểm tra 45 cơ sở. Tỷ lệ cơ sở được cấp GCNCSĐĐKATTP là 459/539 cơ sở, đạt 85,2% (chỉ tiêu trên 98%) (trong đó cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là 415/492 cơ sở, đạt 84,3% (chỉ tiêu 98%),  cơ sở kinh doanh ngành Nông nghiệp là 44/47 cơ sở, đạt 93,62% (chỉ tiêu 100%). Từ đầu năm 2019 việc cấp GCN ATTP do Ban ATTP thành phố cấp, chưa có phân cấp hoặc ủy quyền cho Quận/Huyện).

Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình: tiếp tục tập trung triển khai thực hiện kế hoạch Chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số năm 2019.

            d) Công tác Lao động, thương binh và xã hội:

Về thực hiện chương trình “giảm nghèo bền vững”: tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện chương trình trọng điểm “giảm nghèo bền vững” và công bố quận hoàn thành mục tiêu không còn hộ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020. Triển khai và tổ chức khảo sát, rà soát lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2019-2020, kết quả: đầu giai đoạn 2019-2020 toàn quận506 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,94% tổng hộ dân và 1.198 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,22% tổng hộ dân, có 02 hộ chính sách thuộc diện hộ cận nghèo. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, đã phối hợp với Ngân hàng chính sách Quận Tân Phú và Quận 11 giải ngân cho 280 hộ với số tiền 9,968 tỉ đồng, xây dựng 10 căn nhà tình thương với tổng số tiền 600 triệu đồng, sửa chữa chống dột 11 căn với tổng số tiền 323,360 triệu đồng; giới thiệu 6 lao động nghèo đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công trong các dịp lễ, Tết theo quy định. Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động và tổ chức Đoàn đại biểu Quận viếng Đài, Bia tưởng niệm liệt sĩ, thăm gia đình chính sách nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019) với tổng kinh phí 1,899 tỷ đồng (Tổ chức thăm và tặng quà cho 2.789 lượt người, với tổng kinh phí chăm lo là 1,899 tỷ đồng (trong đó: Quà Trung ương: 212,2 triệu đồng, Quà thành phố: 1,472 tỷ đồng; ngân sách quận chăm lo: 215,4 triệu đồng)).

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn quận năm 2019; qua đó, tổ chức 05 đợt kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại 242 doanh nghiệp, cơ sở, qua kiểm tra phát hiện 215 doanh nghiệp vi phạm, tổ chức nhắc nhở 208 doanh nghiệp, xử phạt vi phạm hành chính 25 doanh nghiệp. Hướng dẫn 1.064 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tổ chức thực hiện việc tự kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Công tác giới thiệu và giải quyết việc làm: Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch tổ chức sàn giao dịch việc làm lần 1 (Kết quả: thu hút gần 1.128 người từ các quận 6, 11, Bình Tân đến tham gia tìm việc trực tiếp tại sàn giao dịch việc làm, trong đó có 395 lao động thuộc địa bàn quận 11 (trong đó lao động thuộc hộ nghèo: 8 người, lao động thuộc hộ cận nghèo: 41 người, bộ đội xuất ngũ: 26 người, sinh viên, lao động tự do:  320 người)). Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 9.559 người, đạt 95,59% chỉ tiêu năm, trong đó giới thiệu việc làm ổn định là 1.078 người, đạt tỷ lệ 107,8% chỉ tiêu năm.

Công tác phòng chống tệ nạn xã hội: Tòa án nhân dân quận đã ban hành 136 Quyết định đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (trong đó 29 đối tượng có nơi cư trú, 107 đối tượng không có nơi cư trú). Hiện nay toàn quận có 03 người đang cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, 38 người nghiện tái hòa nhập cộng đồng hiện đang ở địa phương đã có việc làm. Tiếp tục điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại Trung tâm Y tế quận cho 138 đối tượng.

 


Số lượt người xem: 2300    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA