SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
3
3
3
4
8
Tin tức sự kiện 03 Tháng Mười 2019 1:20:00 CH

Quận 11 ra quân Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019

 

Sáng ngày 01/10, Quận 11 đã tổ chức Lễ ra quân Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Tham dự hội nghị có ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; bà Nguyễn Thị Hương, Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê; ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố; ông Đặng Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Trương Quốc Cương, Phó Chủ tịch UBND Quận; ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận.

 

Ảnh: Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND thành phố

Đợt điều tra lần này thực hiện theo Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Cuộc điều tra nhằm mục đích hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê phản ánh thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc; số liệu thống kê còn dùng làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

 

Ảnh: Ông Trương Quốc Cương, Phó Chủ tịch UBND Quận

Đối tượng điều tra là nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người dân tộc thiểu số tính đến thời điểm điều tra; các trường hợp chết của các thành viên trong hộ dân tộc thiểu số; Điều kiện kinh tế - xã hội và nhà ở của hộ dân tộc thiểu số; tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, II và III (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017) và các xã, phường, thị trấn không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn vùng dân tộc thiểu số.

 

Ảnh: Xe loa tuyên truyền

Nội dung điều tra gồm 2 nhóm: một là, điều tra tại hộ, gồm thông tin chung về dân số; thông tin về lịch sử sinh của nữ vị thành niên từ 10 - 14 tuổi và phụ nữ từ 15 - 49 tuổi; thông tin về người chết của hộ trong 12 tháng qua (từ 01/10/2018 - 01/10/2019); thông tin về nhà ở và điều kiện sinh hoạt của hộ; thông tin về số lượng từng loại gia súc chủ yếu của hộ; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và tiếp cận dịch vụ công cộng. Hai là, điều tra tại Ủy ban nhân dân xã, gồm thông tin chung về đặc điểm của xã; thông tin về sử dụng điện, đường, giao thông; trường học và trình độ giáo viên; bưu điện, nhà văn hóa, thông tin liên lạc; y tế và vệ sinh môi trường; chợ và cụm/khu công nghiệp; điều kiện làm việc trình độ công chức cấp xã; tôn giáo, tín ngưỡng và an ninh.

 

Ảnh: Điều tra thu thập thông tin tại hộ dân Phường 8

Trong cuộc điều tra lần này, sẽ sử dụng 02 loại phiếu điều tra: Phiếu hộ để thu thập thông tin bằng chương trình phần mềm được thiết kế sử dụng cho máy tính bảng và điện thoại thông minh (CAPI); Phiếu xã được thiết kế để cấp xã trả lời thông tin trực tuyến trên Internet.

Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019, thời gian thu thập thông tin Điều tra dân tộc thiểu số tại các địa bàn bắt đầu từ 01/10 và kết thúc chậm nhất vào 31/10/2019.

Tại lễ ra quân, các lãnh đạo thành phố, quận đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về nội dung, phương pháp, hình thức của cuộc điều tra lần này. Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Thay mặt UBND quận, ông Trương Quốc Cương, Phó Chủ tịch UBND quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố. Ông cho biết, Quận sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019; từ đó, giúp người dân nâng cao ý thức, tạo sự đồng tình, ủng hộ cho cuộc điều tra, tích cực cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác. Luôn theo dõi, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nâng cao tinh thần trách nhiệm của các điều tra viên, tổ trưởng điều tra, giám sát viên trong việc thu thập, kiểm tra xác minh thông tin đã được thu thập. Chỉ đạo Chi cục Thống kê nắm chắc tiến độ và báo cáo cho Cục thống kê và Ban Dân tộc Thành phố để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức điều tra. Ông tin tưởng với sự đoàn kết, nhất trí của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tham gia tích cực, sự đồng thuận và quyết tâm cao của cán bộ, nhân dân Quận 11 và kinh nghiệm của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở vừa qua, Quận 11 sẽ thực hiện thắng lợi cuộc điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn, góp phần cho sự thành công chung của thành phố và cả nước.

Ngay sau buổi lễ, quận đã diễu hành xe loa tuyên truyền qua về cuộc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 các tuyến đường lớn trên địa bàn quận; đồng thời, tiến hành thu thập thông tin mẫu 2 hộ dân tại Phường 8 Quận 11.

 


Số lượt người xem: 2067    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA