SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
3
6
0
6
1
2
Tin tức sự kiện 30 Tháng Tám 2019 1:40:00 CH

Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2019

Ngày 29/8, Quận 11 đã tổ chức tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2019 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 11 với gần 300 người tham dự là Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Quận; Chủ tịch Công đoàn các phòng, ban, đơn vị; Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các phòng ban, đơn vị sự nghiệp (kể cả khối giáo dục) trực thuộc Ủy ban nhân dân Quận và Ủy ban nhân dân 16 phường.

Báo cáo viên Ngô Thị Hoàng Các, Phó Ban Thi đua khen thưởng Thành phố đã tập huấn tập trung các chuyên đề về: Quán triệt những điểm mới của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ; Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Hướng dẫn phương pháp viết báo cáo, giải pháp, sáng kiến đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân theo quy định của Thành phố. Cuối buổi tập huấn, các đại biểu tham dự đã cùng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và được giải đáp ý kiến thắc mắc.

 


Số lượt người xem: 1763    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA