SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
4
9
9
4
1
2
Tin tức sự kiện 19 Tháng Bảy 2019 11:00:00 SA

Quận 11: Quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Vừa qua, Quận ủy Quận 11 tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 500 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các đảng bộ: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, Cơ quan Chính quyền quận, Cơ quan đảng-đoàn thể quận, Công an quận, Quân sự quận; các chi bộ: Trung tâm Thể dục - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, Công ty Dịch vụ công ích, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Viện kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận, Chi cục Thi hành án dân sự quận, Đội quản lý thị trường số 11.

 

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 11 cho biết, Hội nghị Trung ương 10 khóa XII diễn ra từ ngày 16/5/2019 đến ngày 18/5/2019 tại thủ đô Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng: (1) Đề cương Báo cáo chính trị; (2) Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); (3) Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025; (4) Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Trong tháng 7/2019, Quận ủy Quận 11 sẽ tiếp tục tổ chức các hội nghị quán triệt cho đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các chi, đảng bộ còn lại trên địa bàn quận. Thông qua các hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên và toàn hệ thống chính trị của Đảng bộ quận nhận thức sâu sắc, nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ và những điểm mới trong các nội dung Nghị quyết Trung ương 10 nhất là công tác chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 


Số lượt người xem: 1858    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA